Fakülteli nedir, Fakülteli ne demek

Fakülteli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Fakülte öğrencisi olan (kimse)

Fakülteli anlamı, tanımı:

Fakülte : Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.

Fakül : Benek.

Öğrenci : Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Özel ders alan kimse.