Fakılı nedir, Fakılı ne demek

Fakılı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Gaziantep ili, Araban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İçel kenti, Elvanlı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kırşehir şehrinde, Savcılı bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Sinop şehri, Saraydüzü ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sivas kenti, Şarkışla ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Uşak kenti, Güre bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Fakılı anlamı, kısaca tanımı

Fakı : Soylu. Hoca

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer.

Gaziantep : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Saraydüzü : Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

Kırşehir : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Şarkışla : Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Elvanlı : İçel şehrinde, Elvanlı nahiyesine bağlı bir yer.

Araban : Klasik Türk müziğinde bir makam. Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

 

Nahiye : Bucak. Bölge.

Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan.

Sivas : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Şarkı : Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi. Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi. Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça. Ezgi, müzik parçası, melodi, liet.

Sinop : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Savcı : Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

Saray : Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı. Van iline bağlı ilçelerden biri. Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri. Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı. Devlet başkanı ve çevresi. Görkemli ve gösterişli yapı.

 

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Elvan : Renkler. Türlü renklerde olan.

Diğer dillerde Faj tipi anlamı nedir?

İngilizce'de Faj tipi ne demek ? : phage type