Familya nedir, Familya ne demek

Familya; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Aile
  • Karı, .
  • Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

"Familya" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."
  • "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi." - F. R. Atay

Biyoloji'deki anlamı:

Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği birlik anlamında kulandan bir terim. Canidae: Köpekgiller familyası gibi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Aile.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Lat. familia = ev halkı) Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup benzer cinslerin meydana getirdiği bir birlik anlatır.

İngilizce'de Familya ne demek? Familya ingilizcesi nedir?:

family

Osmanlıca Familya ne demek? Familya Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

fasile

Familya hakkında bilgiler

Familya, ortak özellikleri aynı olan yakın cinslerin topluluğu. Familya isimleri kendisine dahil olan bir cins adından yola çıkarılarak, sonuna -aceae ya da-ae ilave edilerek belirlenir. Türkçe isimlendirme türkçe cins adı ve "gil" eki birleştirilerek oluşturulur. Örneğin Pinus cinsine çam adı verilir, Pina-ceae ve çam+giller gibi. Bazen bu kuralın dışına çıkıldığı da görülür. Familya isimleri tek kelimedir ve hiçbir zaman italik yazılmaz.

 

Sınıflandırmayı kolaylaştırmak amacıyla bazen üst familya ve alt familya gibi taksonomik basamaklar tercih edilir.

Familya anlamı, kısaca tanımı:

Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek.

Cins : Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf. Tür, çeşit. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy, kök, asıl.

Toplu : Bir arada, bütün, kombine. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun. Topu olan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış.

Alt familya : Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya.

Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Eş, karı. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

Getiri : Kazanç. Faiz. Yarar.

Fasile : Familya.

Aynı : Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Yakın : Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.

 

İsim : Ad. Ad. Kişi, insan.

İlave : Arttırma, büyütme, abartma. Ekleme, ulama. Ek. Eklenmiş parça.

Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Yaşlı, ihtiyar. Kadın.

: Aynştaynyum elementinin simgesi. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı.

Familya seleksiyonu : Familyanın fenotipik değerlerine veya ortalama başarımına göre bütün familyanın seçilmesi veya seçilmemesine dayalı seleksiyon.

Diğer dillerde Familya anlamı nedir?

İngilizce'de Familya ne demek? : n. family, race, covey, genus, tribe

Almanca'da Familya : die Familìe

Rusça'da Familya : n. семья (F), семейство (N), класс (M), гнездо (N), жена (F)