Farklı nedir, Farklı ne demek

Farklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı

"Farklı" ile ilgili cümleler

 • "En dipte ikişer ayak merdivenle çıkılan ayrı iki odada farklı aileler otururlardı." - A. Kutlu

Farklı tanımı, anlamı:

Farklıca : (farklı'ca) Farklı bir biçimde. Biraz farklı.

Farklılaşma : Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Ayrımlaşma.

Farklılaşmak : Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak.

Farklılaştırmak : Farklı duruma getirmek.

Farklılık : Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik. Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık.

Toplumsal farklılaşma : Kişi veya gruplarda farklı özelliklerin topluca meydana getirilmesi, tanınması ve benimsenmesi.

Değişik : Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Değiştirilmiş, muaddel. Farklı. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Ayrımlı : Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

Farklı renkli tinea : İnsanlarda Malassezia furfur'un neden olduğu etrafındaki bölgeye göre deride yuvarlak, hipopigmentli renk değişimiyle belirgin mantar enfeksiyonu. Aynı etken keçilerin meme ve meme başında değişimlere neden olur.

 

Farklılaşma antijenleri : Normal hücrelerde belirli dokularda veya farklılaşmanın belli safhalarında bulunan dokuya özgü antijenler.

Farklılaşma kaybı : Anaplazi.

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri : Mezenkim hücreleri.

Farklılaştırılmış azel piyasası : Mal farklılaştırmasının yapıldığı azel piyasası. krş. saf azel piyasası

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası : Aynı malın zamana, mekana veya alıcılarına göre farklı fiyatlardan satıldığı bir fiyatlandırma politikası. krş. tek fiyat politikası

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim : Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, etnik yönetim

Farklılaştırılmış tarife : Bir ülkenin benzer mallar üzerinde ülkelere göre değişen oranlarda farklı tarifeler uygulaması.

Farklılaştırma : Farklılaştırmak işi.

Farklılık rantı : İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ve ilk kez Ricardo tarafından topraklar arasındaki verimlilik farkına dayanarak açıklanan rant. krş. kıtlık rantı

 

Farklı ile ilgili Cümleler

 • Farklı bir fikrim var.
 • Her durum farklıdır.
 • Ben kendimi kesinlikle farklı hissediyorum.
 • Farklı bir dil konuştuğumuzu hissediyorum.
 • Farklı bakış noktalarımız var.
 • Göründüğünden daha farklı.
 • Hepimiz farklı seviyelerdeyiz.
 • Herhangi belirgin farklılıklar var mı?
 • Seni bir dahaki sefere gördüğümde, oldukça farklı olacaksın.
 • Farklı bakış açılarına saygı duyuyorum.
 • Allah tüm insanları eşit yarattı ama insanlar farklı olarak düşünüyor.
 • Farklı aklı olanlara, aynı dünya bir cehennem ve bir cennettir.
 • Farklı bir düşüncem var.
 • Farklı bir mekana gidebilir miyiz?

Diğer dillerde Farklı anlamı nedir?

İngilizce'de Farklı ne demek? : adj. different, diverse, dissimilar, unlike, varied, distinct, variant, several, alien, another, discrete, disparate, divergent, divided, incompatible, incongruous

adv. a far cry, a far cry from, otherwise

pref. hetero

Fransızca'da Farklı : distinct/e, différent/e

Almanca'da Farklı : adj. abweichend, divers, fremdartig, ungleich, unterschiedlich, verschieden, wievielerlei

pref. hetero-

Rusça'da Farklı : adj. разный, отличный, различный, неодинаковый, непохожий, дискриминационный, изменившийся