Farklıca nedir, Farklıca ne demek

Farklıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Biraz farklı
  • (farklı'ca) Farklı bir biçimde.

"Farklıca" ile ilgili cümle

  • "Birinci bölüm de orijinalinden farklıca." - C. Meriç

Farklıca anlamı, kısaca tanımı:

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Biraz : Bir parça, azıcık. (bi'raz) Az miktarda. (bi'raz) Kısa bir süre için.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Beraber. Ancak, yalnız. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.