Farklılık nedir, Farklılık ne demek

 • Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık.
 • Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik

"Farklılık" ile ilgili cümle

 • "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum." - Y. K. Beyatlı

Farklılık tanımı, anlamı:

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Ayrımlılık : Ayrımlı olma durumu, farklılık.

Başkalık : Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik.

Doğal : Yapmacık olmayan. Katıksız, saf. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. Doğada olan, doğada bulunan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

 

Olgu : Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.

Olma : Olmak işi.

Farklılık rantı : İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ve ilk kez Ricardo tarafından topraklar arasındaki verimlilik farkına dayanarak açıklanan rant. krş. kıtlık rantı

Farklılık ile ilgili Cümleler

 • Farklılıkları bul.
 • Farklılık yok.
 • Farklılık yaratacağız.
 • Farklılıklarımızı unutmayı ve iş birliği yapmayı denemeyi öneriyorum.
 • Bizim farklılıklarımız var.
 • Herhangi belirgin farklılıklar var mı?
 • Yarın yağmur yağıp yağmayacağı bizim için bir farklılık yaratır.
 • Bazı anlamsal farklılıkların daha iyi açıklanmasını istiyor.
 • Bu kültürden kültüre farklılık gösterir.
 • Farklılıklar nelerdir?
 • Üniformalar okuldan okula farklılık gösterir.
 • Bunlar arasında hiçbir farklılık yok.

Diğer dillerde Farklılık anlamı nedir?

İngilizce'de Farklılık ne demek? : n. disparity, dissimilarity, diversity, discrepancy, excursion, inequality, variety

Fransızca'da Farklılık : différence [la]

Almanca'da Farklılık : n. Fremdartigkeit, Ungleichheit, Verschiedenheit

Rusça'da Farklılık : n. различие (N), неодинаковость (F), дифферент (M)