Farts türkçesi Farts nedir

Farts ile ilgili cümleler

English: Little Johnny farts in the classroom.
Turkish: Küçük Johnny sınıfta osurdu.

Farts ingilizcede ne demek, Farts nerede nasıl kullanılır?

Fart about : Oyalanmak. Zaman öldürmek.

Fart around : Zaman öldürmek. Oyalanmak. Sersem sersem dolaşmak. Aptalca davranmak. Aylak aylak zaman geçirmek. Aylak aylak oyalanmak.

Old fart : Moruk. Eski kafalı sıkıcı tip.

Fart : Gaz yapmak. Zarta. Osuruk atmak. Gaz çıkarmak. Yellenmek. Pırt yapmak. Osurmak. Yellenme. Osuruk.

Farted : Pırt yapmak. Zarta. Gaz çıkarmak. Yellenmek. Gaz yapmak. Osurmak. Osuruk. Osuruk atmak. Yellenme.

At the farthest : Buradan uzak değil. En çok. En fazla.

Farthermost : En uzaktaki. En ötedeki. En uç. En uzak.

Farthings : Çeyrek peni eski bir ingiliz parası. Çeyrek peni. Metelik. Azıcık şey.

Farting : Anüsten gaz salınımı refleksi. (argo) ossurma. Carta. Osurma.

Farther : İlave edilen. Daha uzaktaki. Daha uzakta. Uzak. Öteye. Ötedeki. Daha uzağa. Diğer. Uzaktaki. İlaveten.

İngilizce Farts Türkçe anlamı, Farts eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Farts ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

English : İngiltere. İngilizce. İngiliz halkı. İngiliz. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. İngilizler.

 

Let rip : İpleri elinden kaçırmak. Kendine hakim olamamak. Gem vuramamak. Kontrolünü yitirmek.

Classicism : Klasik biçime uyma. Klasik öğrenim. Klasikçilik. Klasik öğrenimi savunma. Klasizm. Klasisizim. Klasisizm.

Environs : Çevre. Yöre. Civar. Havali. Etraf. Dolay.

Art history : Sanat tarihi. Sanatın ve mimarlığın zaman içinde gelişimi incelemesi.

Neoclassicism : Sanat ve edebiyatta klasik stiller ve prensipler kullanma. Neoklasisizm. 18 yüzyılda barok ve rokoko'ya tepki olarak çıkmış olan avrupa sanat akımı. Neoklasizm.

Subject : Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan. Ele alınan, üzerinde konuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay. herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri. Asal düşünce. Bağımlı. Üzerinde, deney, araştırma, ölçme, sayısal işlem ve değerlendirme yapılan kimse ya da şey. Maruz bırakmak. Eğilimi olan. Konu. Mecbur etmek. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı temel varlık, nesne, görünüm. bu yolda saptanmış olan nesne. öykülü bir filmin ya da televizyon oyununun en kısa biçimde anlatılabilecek olgusu.

Sinology : Çin filolojisi. Çin dili ve edebiyatı. Sinoloji.

Discipline : Terbiye etmek. Kontrol etmek. Yetiştirmek. Kontrol altında tutmak. Bilimdalı. Disiplin. Eğitmek. Disipline etmek. Ceza. Disipline sokmak.

Farts synonyms : literary study, stemmatology, performing arts, humanistic discipline, classicalism, oriental studies, romantic movement, stemmatics, subject field, fart, trivium, chronology, library science, boff, chuffs, musicology, the poop, subject area, linguistics, orientalism, philosophy, environment, quadrivium, farted, poop, poops, field of study, field, flotus, romanticism, surround, liberal arts, history.

 

Farts zıt anlamlı kelimeler, Farts kelime anlamı

Romanticism : Coşumculuk. Duygusallık. Romantizm. Romantik ortam. Çoşumculuk.

Classicism : Klasisizm. Klasik öğrenimi savunma. Klasizm. Klasik biçime uyma. Klasik öğrenim. Klasikçilik. Klasisizim.