Fascia masseterica türkçesi Fascia masseterica nedir

  • Fasya masseterika.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • M. masseter üzerindeki ak zar.

Fascia masseterica ingilizcede ne demek, Fascia masseterica nerede nasıl kullanılır?

Fascia : Fasya. Karın sargısı. Sütun kornişi. Bağ. Sargı, ak zar, şerit, bağ. Kemer. Sargı. Renkli şerit. Bağdoku.

Fascia antebrachii : Ön kol fasyası, ön kol ak zarı. Fasya antebraki.

Fascia axillaris : Fasya aksillaris. Aksillar ak zar. Mm. pectorales superficiales ile latissimus dorsi'nin yan kenarını birleştiren ak zar, fasya aksillaris.

Fascia brachii : Fasya braki. Kol kaslarını saran ak zar.

Fascia cervicalis : Fasya servikalis. Boyundaki bağ dokusal yaprakların ortak ad.

İngilizce Fascia masseterica Türkçe anlamı, Fascia masseterica eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fascia masseterica ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Fascia masseterica synonyms : abdominal fat necrosis, abdomen, a clay, abdominal ovariectomy, abdominal palpation, abdominal pain.