Fasit nedir, Fasit ne demek

Fasit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kötü, bozuk.
  • Ara bozucu, fesat çıkaran, müfsit

"Fasit" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Fasit fikir."
  • "Fasit adam."

Yerel Türkçe anlamı:

Arabozucu.

Kıskanç.

Fasit anlamı, kısaca tanımı:

Fasit olmak : Namaz, oruç, abdest vb. bozulmak.

Fasit daire : Kısır döngü.

Bozuk : Bozulmuş olan. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Kızgın, sıkıntılı. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ). Madenî para, bozuk para.

Fesat : Bozukluk. Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse). Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk. Karıştırıcı, ara bozucu (kimse). Hile.

Müfsit : Arabozan.

Kötü : Kaba ve kırıcı. Korku, endişe veren. Zararlı, tehlikeli. Aşırı, çok. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

Ara : İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç.

 

Diğer dillerde Fasit anlamı nedir?

İngilizce'de Fasit ne demek? : vicious; mischief-making

Rusça'da Fasit : adj. испорченный, порочный, скверный, подстрекающий, недействительный, ложный, фальшивый