Fastness türkçesi Fastness nedir

Fastness ingilizcede ne demek, Fastness nerede nasıl kullanılır?

Fastness to detergents : Deterjan haslığı.

Fastness to light : Işık haslığı. Işığa dayanıklılık.

Fastness to pressing : Ütü haslığı.

Fastness to water : Suya karşı dayanıklılık.

Alkali fastness : Baz haslığı. Alkali haslığı.

Fast and thickly : Yağmur gibi.

Fast asleep : Ölü gibi uyumak. Derin uykuda. Derin uykuya dalmış. Derin uykuda olmak. Deliksis uykuya dalma. Derin şekilde uyuklama.

Light fastness : Işık haslığı.

Fast as you can : Mümkün olduğu kadar hızlı. Ticaret ve nakliye ile ilgili kullanılan ifade (hızlı sevkiyat ile ilgili olan). F.a.c.

Fast acting : Çabuk tepkili. Hızlı tepkili. Hızlı hareket etme. Bir işi çabucak bitirme.

İngilizce Fastness Türkçe anlamı, Fastness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fastness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abidingness : Sabır sebat. Ebedilik.

Endurability : (telekomünikasyon) bir sistemin (veya bir altsistemin) veya prosedürün veya ekipmanın uzun bir zaman periyodu süresince (genellikle aylarca, ciddi bir doğal veya insan eliyle yapılan müdahaleye rağmen {nükleer saldırı, veya dışardan ikmal ve bakım desteğinin kesilmesi gibi}) belirlenmiş performans değerleri içerisinde faaliyetine devam edebilmesini sağlayan sahip olduğu özellikleri. Dayanılabilirlik.

 

Healths : Sağlık. Dirlik. Can sağlığı. Sıhhat. Sağlık durumu. Esenlik. Afiyet. Keyif. Beden sağlığı.

Durabilities : Dayanırlık. Süreklilik. Mukavemet. Devam. Devamlılık.

Flippancy : Saygısızlık. Arsızlık. Küstahlık. Havailik. Hafiflik.

Durability : Mukavemet. Bir oluşum ya da sürecin değişmez özellikler kazanarak süregelmesi. Dayanırlık. Süreklilik. Devamlılık. Devam. Sürecenlik.

Lewdness : Namussuzluk. Adilik. Fuhuş. Adaba aykırılık. Çapkınlık. Açık saçıklık. Hayasızlık. Ahlaksızlık. Ahlaka aykırılık.

Persistence : Sürerlik. Kararlılık. Süreklilik. Sürüp gitme. Süreğenlik. Devamlılık. Devam etme. Israr etme. İz bırakma. İnat.

Agilities : Beceriklilik. Atiklik. Beceri. Kıvraklık. Çeviklik.

Flightiness : Hoppalık. Sorumsuzluk. Maymun iştahlılık. Düşüncesizlik. Hafiflik. Kararsızlık. Gelgeçlik.

Fastness synonyms : defensive structure, refuges, facileness, blockhouse, airiness, lightheadedness, entireness, lustiness, stringencies, agave, integrities, fixities, refuging, permanency, toleration, fixture, donjon, everlastingness, fixedness, steadiness, responsibilities, scrupulosities, immovableness, sedulousness, health, stronghold, agility, dungeon, fleetingness, shelter, density, steadfastness, expedition.

Fastness zıt anlamlı kelimeler, Fastness kelime anlamı

Looseness : Hoppalık. İshal. Salıntı. Kararsızlık. Serbestlik. Bolluk. Düşüklük. Gevşeklik. Hafiflik. Oynaklık.

Movableness : Hareket edebilirlik.

Movability : Hareket edebilirlik.

Fastness antonyms : slow, fast.

Fastness ingilizce tanımı, definition of Fastness

Fastness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Fixedness. The state of being fast and firm. Faithfulness. Security. Firmness.