Fayton nedir, Fayton ne demek

Fayton; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Fayton" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kır atların çektiği bir faytonla gelirdi." - P. Safa

Fayton hakkında bilgiler

Fayton; körüklü, dört tekerlekli, atlı binek arabası.

Fayton kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir ve kökeni Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios'un oğlu Phaethon'a dayanır. Hikayeye göre Phaethon babasının güneş arabasını kullanmak için izin alır; ancak atların kontrolünü kaybederek Dünya'yı ateşe vermeye başlar. Zeus, daha fazla zarar vermesini önlemek için Phaethon'u bir şimşek ile vurur. Phaethon, sonradan Po olarak adlandırılan Eridanus Nehri'nin ağzına düşer.

Osmanlılar zamanında arabalara genellikle kupa adı verilirdi. Son zamanlarda talika, kinto, kâtip odası, lando denilen çeşitli tipte arabalar yapıldı. Bütün bunlarla sadece insan taşınırdı. Otomobilin icadından sonra fayton yavaş yavaş bırakıldı, büyük şehirlerde neredeyse tamamen ortadan kalktı. Anadolu kasabalarında ise sayısı azaldı. Son yıllarda özellikle turistik şekilde tekrar canlanan fayton kültürü birçok şehirde çoğaldı.

 

Lando ile kupaların oturma yerleri tamamen kapalıdır. Tek veya çift atla çekilen faytonların körükleri yarı yarıya ve öne doğru kapanacak şekildedir, sürücü için ön kısımda yüksek bir yer vardır. İstanbul adalarında motorlu taşıt kullanma yasağı olduğu için faytonlar bu adaların özelliğini teşkil eder.

Fayton anlamı, tanımı:

Körüklü : Körüklü otobüs. Körüğü olan.

Dört : Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı. Üçten bir artık.

Tekerlekli : Tekerleği olan, tekerli.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Çift : Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Küçük maşa veya cımbız.

Atlı : Ata binmiş kimse, süvari. Atı olan. Binek atı kullanan (asker veya asker sınıfı).

Binek : Binmeye yarayan. Binmeye yarayan otomobil, at vb.

Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan.

Faytoncu : Fayton süren kimse.

Faytonculuk : Faytoncunun yaptığı iş.

Payton : Fayton.

Perde : Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar. Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü. Katarakt. İki yeri birbirinden ayıran bölme. Seste pes perde. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. Doğruyu görmeye engel olan şey. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.

 

Ayaklı : Ayakla işletilen. Bir destekle yere dayanan. Ayağı olan.

Sıcak : Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Sıcak yer. Hamam. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Dostça olan, sevgi dolu. Havadaki yüksek ısı.

Deniz : Geniş alan. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Kıyı : Issız, tenha yer. Kenar, periferi. Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil.

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Diğer dillerde Fayton anlamı nedir?

İngilizce'de Fayton ne demek? : n. phaeton, coach, barouche, spider

Almanca'da Fayton : Droschke, Kutsche, Wagen

Rusça'da Fayton : n. фаэтон (M)