• Yayınlamak.
 • Rol almak.
 • Önem vermek.
 • Bir şeyde önemli bir rolü olmak.
 • Özellik.
 • Karakterize etmek.
 • Başrolde oynatmak.
 • Ön plana çıkarmak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Önemli bir öğesi olmak.
 • Belirtmek.
 • -e ağırlık vermek.
 • İçermek.
 • Özellik taşımak.
 

Feature ile ilgili cümleler

English: The only missing feature of Windows for Workgroups 3.11 is Turkish keyboard layout.
Turkish: Windows'un Çalışma Grubu 3.11 için tek eksik özelliği Türkçe klavye düzenidir.

English: Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
Turkish: Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir.

English: Open an image and select an image layout. Click "Open" for opening an image. Click "Quit" for quitting the program. "Image Layout" feature allows you to view in any layout.
Turkish: Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için "Aç"'a tıklatın. Programdan çıkmak için "Çıkış"'ı tıklatın. "Resim Düzeni" özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

English: Could you explain all the safety features to me once again?
Turkish: Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin?

English: Her eyes are her best feature.
Turkish: Gözleri onun en iyi organıdır.

Feature ingilizcede ne demek, Feature nerede nasıl kullanılır?

Feature a performance : Bir gösterinin reklamını yapmak. Bir gösteri yayınlamak. Bir gösterinin varlığını duyurmak (oyun, konser, vb.).

Feature article : Baş makale. Özel veya önemli makale (bir gazete veya dergide). Ana makale.

Feature code : Özellik kodu. Aksam kodu. Parça kodu.

Feature extraction : Öznitelik çıkarma. Öznitelik çıkarımı. Öznitelik bulma. Öznitelik dönüştürme. Özellik çıkarımı. Özellik çıkarma.

Feature film : Uzun metrajlı film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinema filmi. Uzun metrajlı ve konulu film. Baş film. Çift filmli izlencelerde en önemli film. Uzun film. Uzun metrajlı sinema filmi.

Feature unavailable : Özellik kullanılamıyor.

Feature space : Öznitelik uzayı.

Feature player : Ira oyuncusu. Kendine özgü ruhsal gelişimi ve davranışı olan, özellikle yaşlı kişilikleri canlandırmada usta olan oyuncu. Başoyuncu. Baş oyuncu. Baş aktör.

Feature length : Film süresi kadar.

Feature vector : Özellik vektörü. Öznitelik vektörü.

İngilizce Feature Türkçe anlamı, Feature eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Feature ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Denoted : İfade etmek. Adı olmak. İfade edilmiş. İfade edilen. Göstermek. İşareti olmak.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Characteristic feature : Karakteristik nitelik. Tipik özellik. Karakteristik. Karakteristik özellik.

Distinctive feature : Nitelik bakımından bir dilbilimi birimini ötekinden, dilin bir ögesini öteki ögesinden ayırt eden belirgin özellik: a ünlüsü ile o ünlüsü arasındaki ayırt edici özellik, her ikisinin de kalın ve geniş ünlü olmasına rağmen, a’nın düz, o’nun yuvarlak ünlü; d ile t ünsüzleri arasındaki ayırt edici özellik, her ikisinin de diş sesi olmasına rağmen, d’nin tonlu diş sesi; t’nin tonsuz diş sesi; b ile v arasındaki ayırt edici özellik ise, b’nin patlayıcı çiftdudak, v’nin sızıcı dişdudak sesleri oluşundadır. Ayırt edici özellik. Ayırıcı özellik.

Attraction : Çekicilik. Albeni. Cazibe. Eğlence programı. Nesnelerin ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal nitelikli kuvvetlerle birbirlerini çekmeleri. Çekim. Tanecikleri birbirine yaklaştıran kuvvet. Sempati. Getirtme. Hukuk, fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Faceting : Faseta. Elmas yontmak. Taraf. Tıraş edilmiş değerli taşların yüzü. Kesim. Görünüş. Bölüm. Tıraş edilmiş elmas yüzü.

Characterize : Canlandırmak. Ayırt edici özellik olmak. -in ayırıcı özelliği olmak. Simgesi olmak. Nitelendirmek. Betimlemek. Nitelemek. Özelliklerini saptamak. Iralamak. Tanımlamak.

Attribute : Bir nesneye yüklenebilen nitelik ya da yüklem. Doğal özellik. İsnat etmek. Öznitelik. Yüklence. Sembol. Yormak. İzafe etmek. Vermek.

Deliver oneself : Açıklamak.

Attrib : Vasıf. Nitelik. Kalite. Attribute (nitelik).

Feature synonyms : body part, attracter, safety feature, sex characteristic, attractive feature, human face, sexual characteristic, sex character, distinguishing characteristic, access mechanism, cover, assert, embodying, attractor, characteristics, external, embrace, heeded, apply to, heralding, denominates, couch, hallmarking, character, starring, property, personate, defining, access control entry, consider important, access key, cheek, attributions.

Feature zıt anlamlı kelimeler, Feature kelime anlamı

Lack : Eksik olmak. -e sahip olmamak. Olmayış. -den yoksun olmak. -sizlik. Yokluk. Olmamak. İhtiyacı olmak. Yoksun kalmak. Yoksun olmak.

Feature ingilizce tanımı, definition of Feature

Feature kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The make, form, or outward appearance of a person. The whole turn or style of the body. Esp., good appearance.

Feature ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Feature kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Feature ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Feature anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Feature ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...