Fecundates türkçesi Fecundates nedir

Fecundates ingilizcede ne demek, Fecundates nerede nasıl kullanılır?

Fecundate : Bereketlendirmek. Verimlileştirmek. Döllemek. Hamile bırakmak. İlkah etmek. Verimli yapmak.

Fecundated : Hamile. Döllenmiş. Gebe. Verimli veya meyveli yapan. Aşılanmış.

Fecundating : Verimlileştirmek. Verimli yapmak. İlkah etmek. Hamile bırakmak. Bereketlendirmek. Döllemek.

Fecundation : Kapasitasyon ve akrozom reaksiyonu tamamlamış olan spermatozoonun uygun yer ve zamanda, dişi cinsiyet hücresi olan ovumun içerisine girmesi onunla birleşmesi, fekundasyon, fertilizasyon. Döllenme. Dölleme. Fekundasyon. Gebelik. Gebe kalma. Fekondasyon. Aşılama. Bereketlendirme.

Fecundations : Aşılama. Fekondasyon. Bereketlendirme. Gebe kalma. Gebelik. Döllenme. Dölleme.

Fecundability : Gebe kalabilme. Hamile kalabilme. (jinekoloji) hamile kalabilirlik. Hamile kalma yeteneği. Fekundasyon.

Fecundity : Bereketlilik. Bir dişinin bir yıl içerisinde oluşturduğu toplam yumurta sayısı, fekondite, fekundite. Döl veriminin bir ölçütü olan hayvanlarda düzenli üreme yeteneği. Doğurtkanlık. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir dişinin bir yılda oluşturduğu yumurta sayısı. Yumurta verimliliği. Doğurganlık. Fekundite. Yaratıcılık.

 

Infecundity : Kısırlık. Çoraklık. Meyve vermeme. Üretken olmama. Verimsizlik. Kadın kısırlığı.

Relative fecundity : Oransal fekondite. Oransal fekundite. Nispi fekondite. Göreceli doğurganlık. Bir üreme periyodunda birim canlı ağırlık veya uzunluk başına elde edilen toplam yumurta sayısı, nispi fekondite, nispi fekundite, oransal fekondite, oransal fekundite. Nispi fekundite. Nispi yumurta verimliliği.

Self fecundation : Kendi kendine döllenme. Genellikle konakların bağırsaklarında tek olarak bulunan (taenia solium) büyük sestodlarda ön halkalarda sperm olgunlaşırken, orta ve arka halkalarda oositler olgunlaşmaktadır. Genellikle konakların bağırsaklarında tek olarak bulunan büyük sestodlarda ön halkalarda sperm olgunlaşırken orta ve arka halkalarda oositler olgunlaşması.

İngilizce Fecundates Türkçe anlamı, Fecundates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fecundates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fertilise : Fertilize. Gebe bırakmak. Verimli kılmak. Tohumlamak. Aşılamak.

Make pregnant : Gebe bırakmak.

Modify : Azaltmak. Değişiklik yapmak. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Değişmek. Değiştirmek. Üzerinde değişiklik yapmak. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Hafifletmek. Biraz değiştirmek. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır.

Fertilize : Gübrelemek. Verimli kılmak. Tohumlamak. Aşılamak.

Cross pollinate : Ayrı cinsten olan çiçekleri çiftleştirmek.

Rationalise : Örgütlemek. Rasyonel sayıya çevirmek. Akla uygun olarak düzenlemek. Mantıklı kılmak. Rasyonelleştirmek. Bahane bulmak. Rasyonalize etmek. Mantığa uygun kılmak. Ussallaştırmak.

 

Inseminate : Tohum ekmek.

Impregnates : Emprenye etmek. İçirmek. Doyurmak. Tohumlamak. Gebe bırakmak. İyice ıslatmak. Emdirmek. Aşılamak.

Stratify : Katmanlar halinde oluşturmak. Tabakalı yapmak. Ayrı ayrı katmanlar halinde düzenlemek. Toplumsal sınıfları oluşturmak. Tabakalaşmak. Katmanlaşmak. Katmanlaştırmak.

Fecundates synonyms : pollenate, prang up, cross fertilise, fecundating, fertilising, change, fertilized, fertilised, impregnating, make fertile, fecundate, knock up, impregnant, make fruitful, pollinate, alter, fertilises, inseminates, impregnate, cross fertilize, fertilizes, bang up.