Felek nedir, Felek ne demek

Felek; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Felek" ile ilgili cümle

  • "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı." - C. Meriç

Yerel Türkçe anlamı:

Felek, dünya

Kayığın kolayca yüzdürülmesi ya da karaya çekilmesi için üzerine donyağı sürülen ortası kertikli ağaçlar.

Topaç.

Felek isminin anlamı, Felek ne demek:

Erkek ismi olarak; Gökyüzü. Dünya, âlem. Talih, baht, şans. Kız ismi olarak; Gökyüzü. Dünya, âlem. Talih, baht, şans.

Felek anlamı, kısaca tanımı:

Felek : Dünya, âlem. Gök, gökyüzü, sema. Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı. Talih, baht, şans.

Felek yar olursa : "bir terslik çıkmazsa, şartlar uygun giderse" anlamında kullanılan bir söz.

Feleğe küsmek : Talihten yakınmak, şanstan ümidini kesmek.

Feleği şaşmak : Feleğini şaşırmak.

Feleğin çemberinden geçmek : Hayatta acı tatlı günler görmüş geçirmiş olmak, olgunlaşmış, deneyim kazanmış olmak.

Feleğin sillesini yemek : Büyük bir yıkıma uğramak.

Feleğini şaşırmak : Ummadığı bir durumda kalmak, şaşkınlık içine düşmek.

Felekten bir gün çalmak : Güzel bir gün veya gece geçirmek.

Felekten kam almak : Güzel vakit geçirmek, istediği gibi eğlenmek.

 

Çarkıfelek : Bir tür talih oyunu. Talih, kader. Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea). Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği.

Kahpe felek : "Rast gelmeyen, yâr olmayan, kötü talih veya kader" anlamında kullanılan bir söz, kambur felek.

Kambur felek : Kahpe felek.

Felek kimine kavun yedirir kimine kelek : "bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler" anlamında kullanılan bir söz.

Felekiyat : Gök bilimi.

Gökyüzü : Atmosferin gözle görünen bölümü.

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Herkes. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Dış, çevre, ortam. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.

Alem : Bayrak. Simge. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.

Talih : Şans.

Baht : Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. Şans.

Şans : Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum. Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir olayın olabilirliği.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

 

Gök : Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, gök kubbe, sema. Bu renkte olan. Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi. Olgunlaşmamış. İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza.

Sema : İşitme, duyma. Gök. Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

Dünya alem : Herkes, bütün insanlar.

Felek demiri : Kaldıraç.

Felek, kimine kavun yedirir kimine kelek : “bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler” anlamında kullanılan bir söz.

Feleke : Kaydırak oyunu. Falaka.

Feleket : < Ar. felâket: felaket; korkunç

Diğer dillerde Felek anlamı nedir?

İngilizce'de Felek ne demek? : [Avrig] n. fate, destiny

Fransızca'da Felek : sphère céleste, ciel [le]; planète [la]; fortune [la], sort [le]

Almanca'da Felek : n. Schellenbaum

Rusça'da Felek : n. свод: небесный свод (M), мир (M), вселенная (F), судьба (F), время (N), стапель (M)