Female cell türkçesi Female cell nedir

  • Dişi hücre.

Female cell ingilizcede ne demek, Female cell nerede nasıl kullanılır?

Female : Kız. Dişil. Atletizm, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kadın. Kancık. Bayan. Dişi gamet veya yumurta meydana getiren birey veya yavru doğuran organizma. Bayan atlet. İçi oyuk öğe. Dişilere ilişkin.

Cell : Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Isı, ışık, kimyasal etkileşim gibi olaylar sonucu oluşan yük-süren kuvvet kaynağı. Gözcük. Hücre. Göze. Bağımsız olarak işlev görebilen en küçük canlı birimi, dokular, organlar ve kan dolaşımını oluşturan birimler. Küçük oda. Pil. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilamentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplazma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği. Cep.

Female body : Kadın vücudu.

Female camel : Maya.

Female chest : Kadın göğsü.

Female child : Kız çocuk. Kız. Kız çocuğu.