Fenomen nedir, Fenomen ne demek

Fenomen; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Olay.
  • Görüngü

"Fenomen" ile ilgili cümleler

  • "Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu." - H. Taner

Felsefi anlamı:

[Bakınız: görüngü]

Fenomen hakkında bilgiler

Fenomen (Fransızca: phénomène veya görüngü), duyularla algılanabilen şey. Fenomen kelimesi, bazılarınca sadece şaşırtıcı şeyler için kullanılsa da, genel kullanımda böyle bir anlamı bulunmamaktadır.

Felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne demektir. Bir nesne, olay ya da sürecin nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifadedir. Kant, fenomeni duyularla algılanamayan mutlak gerçek anlamında kullandığı numen terimine karşıt olarak, duyularla algılanabilen şeyler için kullanmıştır. Edmund Husserl'e göre ise fenomenolojinin ele aldığı konu, algısal ve deneysel nesneler dünyası değil, nesnelerin özüdür.

Fenomen ile ilgili Cümleler

  • Fenomeni bilen cici kız, numeni de biliyor musun? Öyle yayla gezmekle olmaz o iş.
  • Numen ve fenomen kavramları ilgimi çekiyor.

Fenomen anlamı, tanımı:

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Fenomenal : Olguya ilişkin. Şaşılacak, olağanüstü.

Fenomenizm : Görüngücülük.

 

Fenomenoloji : Görüngü bilimi.

Fenomenolojik : Olay bilimsel. Görüngü bilimsel.

Görüngü : Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.

Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Kazanç, alacak. Vergi. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık. Rüşvet.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Bulunma : Bulunmak işi.

Felsefe : Bir konuda soyut düşünüş. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Dünya görüşü. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.

Fenomenist : Görüngücü.

Fenomenolojik değer etiği : Değer etiği.

Diğer dillerde Fenomen anlamı nedir?

İngilizce'de Fenomen ne demek? : n. phenomenon

Fransızca'da Fenomen : phénomène [le]

Almanca'da Fenomen : n. Erscheinung, Naturereignis, Naturerscheinung, Phänomen

Rusça'da Fenomen : n. феномен (M), явление (N)