Feraset nedir, Feraset ne demek

Feraset; bir ruh bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Anlayış, seziş, sezgi
  • Zekâ.

"Feraset" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum." - A. Gündüz

Feraset isminin anlamı, Feraset ne demek:

Kız ismi olarak; Çabuk seziş, anlayış.

Feraset anlamı, kısaca tanımı:

Ferasetli : Anlayışlı.

Ferasetsiz : Anlayışsız.

Ferasetsizlik : Ferasetsiz olma durumu.

Anlayış : Hoş görme, hâlden anlama. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

Seziş : Sezme işi.

Sezgi : Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması. Sezme yeteneği, feraset.

Diğer dillerde Feraset anlamı nedir?

İngilizce'de Feraset ne demek? : n. sagacity, wisdom, shrewdness, judiciousness, cleverness

Rusça'da Feraset : n. догадливость (F), верховой: искусство верховой езды (N)