Fermentation türkçesi Fermentation nedir

 • Glikoz gibi bazı şekerlerin mayayla karıştırılarak anaerobik ortamda yıkımıyla laktat, etil alkol veya bazı diğer besin ürünlerine dönüşümü, fermantasyon.
 • Mayalanma.
 • Organik bileşiklerin, tek gözeli küçük canlılarca daha yalın ürünlere dönüştürülmesi.
 • Tahammür.
 • Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerji açığa çıkması reaksiyonu. fermentasyon.
 • Ekşime.
 • Fermentasyon.
 • Mayalama.
 • Fermantasyon.
 • Yanma.
 • Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Huzursuzluk.
 • Heyecan.
 • Karışıklık.
 • Otlarda kızışma.
 • Mayalanma. yemlerde çeşitli mikroorganizmaların ürettiği enzimler tarafından meydana getirilen kimyasal değişim.
 • Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, fermantasyon.

Fermentation ile ilgili cümleler

English: In about ten days the first fermentation will definitely be finished.
Turkish: Yaklaşık on günde ilk fermantasyon kesinlikle bitmiş olacak.

Fermentation ingilizcede ne demek, Fermentation nerede nasıl kullanılır?

Fermentation accessory : Belirli ürünlerin işlenmesi veya yapımı için kullanılan kontrollü bir aerobik veya anaerobik bir işlemde, mayaların, küflerin veya bakterilerin faaliyetleri için uygun koşulları sağlamaya yardım etmek üzere eklenen maddeler. Fermantasyon yardımcısı.

 

Fermentation alcohol : Fermente alkol.

Fermentation extraction powder : Penicillium, streptomyces, sitrik asit vb. fermantasyonlarında elde edilen kurutulmuş miselyumun bulamaç durumundaki özütün veya her ikisinin karışımının kurutulduktan sonra öğütülmüş biçimi. Fermantasyon özüt unu.

Fermentation heat : Geviş getiren hayvanlarda işkembe mikroorganizmalarının faaliyetlerinden kaynaklanan ısı. Fermantasyon ısısı.

Fermentation in hay : Yüksek nem taşıyan yemlerde, depolanma sırasında bitkideki enzim ve mikroorganizmaların faaliyetine bağlı olarak termofilik bakterilerin etkisiyle oluşan ve besin madde kayıplarına neden olan kimyasal oksidasyon, yanma. Otlarda kızışma.

Carbonhydrate fermentation test : Karbonhidrat fermantasyon testi. Mikroorganizmaların çeşitli özel karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler.

Fermentation pres cake : Fermantasyon pres keki. Pencillium, streptomyces, sitrik asit vb. fermantasyonlarından elde edilen miselyumun süzülüp kurutulmasından oluşan bir ürün.

Fermentation process : Mayalama işlemi.

Fermentation test : Fermantasyon deneyi. Bazı şekerlerin oksijensiz ortamda maya etkisiyle etil alkol ve karbon dioksite parçalanması ve açığa çıkan ürünlerin belirli testlerle saptanması esasına dayanan bir deney.

Fermentation soluble dry : Bacillus subtilis, aspergillus oryzae, aspergillus niger vb. mikroorganizmaların üretimi için uygulanan fermantasyondan meydana gelen suda çözünebilen materyalin kurutulmuş biçimi. Fermantasyon çözünürleri kurusu.

İngilizce Fermentation Türkçe anlamı, Fermentation eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Fermentation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Befuddlement : Kafa karışıklığı. Şaşırma. Şaşkınlık.

Arousals : Uyarma. Canlandırma. Uyarılma.

Bungle : Berbat etme. Aptalca hatalar yaparak bir şeyi becerememek. Bozmak. Acemice iş. Bozma. Beceriksizlik. Becerememek. Büyük hata. Yüzüne gözüne bulaştırmak.

Edginess : Gergin olma durumu. Sinirlilik. Tedirginlik. Keskin ağızlı olma durumu.

Drama : Dramatik durum. Heyecanlı olaylar dizisi. Tiyatro sanatı. Dramatik tiyatro. Tiyatro edebiyatı. İnsanla ilgili olan şeyi sanatsal bir yaratışla canlandıran üretim işi. dram sanatının birbirinden ayrılmayacak temel öğeleri; yansılama, canlandırma ve eylemdir. üç temel öğenin bulunduğu bir kısa bölüm, beş dakikalık bir konuşma, bir sözsüz oyun, sinema, opera betikçesi hatta bir oratoryo dram sanatının kapsamı içindedir. dram sanatı, tiyatro olgusunun yazınsal yanıdır. Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. Yunancada «bir şey yapmak» ya da «yapılan bir şey» anlamına gelir. yazın tarihçilerine göre lirik ve epik yanında üçüncü bir yazın alanıdır. sahnede oynanmak üzere, konuşmalar ve hareketlerle gelişen, karşıt oluşların çalışmasıyla sonuçlanan oyun. halk dilinde ciddi oyun. Piyes.

Brewing : Maya. Bir seferde üretilen bira miktarı. Bira yapımı süreci. Bira yapım işi. Biranın mayalanması. Kaynatma.

Rancidities : Bayatlama. Acılaşma. Acıma. Kokuşmuşluk. Acılık. Bozulma. Ransidite.

Emotion : Olayların, nesnelerin, düşüncelerin ya da devinimlerin bireyde oluşturduğu, onun gerek çevresine, gerekse kendi kendisine karşı tutumunu dışlaştıran güçlü ve karmaşık duygu durumu. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Emosyon. Duygulanma. Duygu. Coşku. Duygulanım. Teessür. Güçlü duygu. Bir uyarıcı karşısında, aşırı derecede duygulanış nedeniyle fizyolojik değişmelere yol açan tepki. organizmanın durgun ve olağan durumundan herhangi bir biçimde uzaklaşması hali.

Nervosities : Sinirlilik. Nervozite. Asabiyet. Ürkeklik.

Tempestuousness : Fırtınalılık.

Fermentation synonyms : vinification, top fermentation, bottom fermentation, bungles, brouhaha, ignition, glowing, bedlam, acidity, souring, arousal, bobbery, ardour, combustion, dramas, befuddlements, combustibility, ardor, irritancies, ardours, bedevilment, cataclysm, conflagrant, fermentation in hay, ignitions, leaven, anxiety, yeasting, acidities, upheaval, humps, turbulence, irritancy.

Fermentation ingilizce tanımı, definition of Fermentation

Fermentation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The process of undergoing an effervescent change, as by the action of yeast. In a wider sense (Physiol. Chem.), the transformation of an organic substance into new compounds by the action of a ferment, either formed or unorganized. It differs in kind according to the nature of the ferment which causes it.