Fidelity bond türkçesi Fidelity bond nedir

Fidelity bond ingilizcede ne demek, Fidelity bond nerede nasıl kullanılır?

Fidelity : Tek eşlilik. Vefa. Eşlerin çiftleşme sezonunda başka bireyle çiftleşmemesi. Aslına uygunluk. Bağlılık. Aslına sadakat. Vefa duygusu. Fidelite. Uygunluk.

Bond : Senet. Muhabbet. Örmek (duvar). Antrepoya koymak. Yapıştırmak. Hoşlanma. Atom ya da yükünlerin, bağımsız moleküller oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. (durgun elektriksel etkileşimlerin oluşturduğu yükünsel bağ, elektron ortaklaşmasından doğan ortaklaşma bağı gibi türleri vardır.). Rabıta. Birleşmek. Bağlamak.

Fidelity duty : Yedieminin payını gözetme yükümlülüğü.

Fidelity guarantee insurance : İnancı kötüye kullanma sigortası. Her türlü güveni kötüye kullanma durumunu güvence altına alan sigorta türü. Güveni kötüye kullanma sigortası. Emniyeti suistimal teminatı sigortası.

Fidelity insurance : Çalışanların hileli işlemlerinden doğacak akçalı dokuncalara karşı yapılan güvence. Bağlılık güvencesi. Çalışanların bilerek yapacakları zararlara karşı yapılan sigorta.

 

Active bond : Faiz ödemelerinin ihraç anında yapıldığı tahvil türü. Hareketli tahvil. Faizli tahvil. Aktif tahvil. Çıkarılışından geçerli olmak üzere belirli bir üremle bağımlı borç belgiti. Üremli borç belgiti. Etkin bağ. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

İngilizce Fidelity bond Türkçe anlamı, Fidelity bond eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fidelity bond ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Surety bond : Teminat senedi. Kefaletname. Kefalet mektubu. Kefalet.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Bailpiece : Serbest bırakılma senedi. Tutuklu teslim tutanağı. Tahliye senedi.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abadir test : Abadir sınaması.

A error : A-hatası.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

Fidelity bond synonyms : a priori probability, aalen estimator, a priori information, bail bond, aalens linear regression model, a posteriori analysis, abel blanchard model, a posteriori probability, a posteriori criteria.