Fiilden türeme isim nedir, Fiilden türeme isim ne demek

Fiilden türeme isim; bir dil bilgisi terimidir.

  • Eylemden türeme ad

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: fe'ldän töräyän isim; Türkmen Türkçesi: iişlikden yasalanisim; Gagauz Türkçesi: işliktän adlık; Özbek Türkçesi: fe'ldan yazalgan ót; Uygur Türkçesi: peildin bolğanyasalma isim; Tatar Türkçesi: fiğıl'dän yasalğan isem; Başkurt Türkçesi: qılımdan isem yahahw;Kmk: işlikden etilgen at; Krç.-Malk.: etimden kuralgan at; Nogay Türkçesi: glagoldanyasalgan at;Kazak Türkçesi: etistik negizdi tuwındı esim; Kırgız Türkçesi: etişten tuundu atooç; Alt:: glagoldoň bütkeň adalgıç; Hakas Türkçesi: glagoldan pütkeň adalgıs (nimeler adı);Tuva Türkçesi: kılıg sözünden uktalgan at sözü; Şor Türkçesi: *glagoldan püdürülgen üt sözi;Rusça: proizvodnoye ot glagola imya

Fiilden türeme isim anlamı, tanımı:

Fiil : Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. İş, davranış.

Türeme : Aynı kökten çıkma, iştikak. Türemek işi.

Türe : Adalet.

İsim : Ad. Kişi, insan. Ad.

Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.

Ad : Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Sayılma.