Fikir nedir, Fikir ne demek

Fikir; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Fikir" ile ilgili cümleler

 • "Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu." - A. H. Müftüoğlu

Fikir isminin anlamı, Fikir ne demek:

Kız ismi olarak; Düşünce. Anlayış. Zihin, us.

Fikir hakkında bilgiler

[Bakınız: düşünce]

Fikir ile ilgili Cümleler

 • Fikir değiştirebileceğini düşündüm.
 • Vergileri yükseltmek bu zamanda böyle iyi bir fikir olmayabilir.
 • Burak ırkçı fikirlerini arkadaşlarına övdü.
 • Yabancı ülkelerden gelen fikirlere ön yargılı gibi görünüyorsun.
 • Fikir bir başarıydı.
 • Fikir budur.
 • Komşunla çıkmak iyi bir fikir değil.
 • Bu fikirler senden geliyor.
 • Fikir fena değil.
 • Fikir bolluğu da hızlı gelişme demektir.
 • Fikir ayrılığında uzlaşamaz mıyız?
 • Ali her zaman yeni fikirlere açıktır.
 • Konudaki fikirleri değişik.
 • Fikir basitti.

Fikir kısaca anlamı, tanımı:

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı.

Fikir almak : Birinin düşüncesinden yararlanmak.

Fikir danışmak : Bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak.

 

Fikir edinmek : Kanaat sahibi olmak.

Fikir vermek : Bir konuda yol gösterici bilgi edinmek. düşüncesini bildirmek.

Fikir yormak : Bir konuda çok düşünmek.

Fikir yürütmek : Bir konu üzerine düşüncesini söylemek.

Fikrini almak : Fikir almak.

Fikrini çelmek : Kandırmak, düşüncesini değiştirtmek, ikna etmek.

Fikir adamı : Herhangi bir düşünce alanındaki görüşlerine değer verilen kimse.

Fikir babası : Bir düşünceyi ilk olarak ortaya koyan kimse.

Fikir hürriyeti : Düşünce özgürlüğü.

Fikir işçisi : Bilim ve fikir alanında çalışan kimse.

Fikir teatisi : Düşünce alışverişi.

Fikir yazısı : Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale.

Fikrisabit : Saplantı.

Ana fikir : Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce.

Peşin fikir : Ön yargı.

Sabit fikir : Saplantı.

Fikir işçiliği : Fikir işçisi olma durumu.

Fikirdeş : Oydaş.

Fikirli : Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli.

Fikirlilik : Fikirli olma durumu.

Fikirsiz : Herhangi bir konu üzerinde düşünemeyen, görüşü olmayan, düşüncesiz.

Fikirsizlik : Fikirsiz olma durumu, düşüncesizlik.

Açık fikirli : Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen (kimse).

 

Açık fikirlilik : Açık fikirli olma durumu.

Cin fikirli : Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki.

Cin fikirlilik : Cin fikirli olma durumu.

Sabit fikirli : Saplantılı.

Sabit fikirlilik : Sabit fikirli olma durumu.

Sivri fikirli : Sivri akıllı.

Sivri fikirlilik : Sivri fikirli olma durumu.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Kuruntu : Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese. Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim. Yanlış ve yersiz düşünce, evham.

Fikir cümlesi : Bir fikre ancak işaret eden eksik cümle: Alkışlar. Ölüm tehlikesi! Şoför yavaş! gibi. Bu misaller, Hatip alkışlandı, ölüm tehlikesi var, sakınınız! Şoför buradan yavaş geç! şekline konunca bir düşünceyi tam olarak anlatan birer DÜŞÜNCE CÜMLESİ (Phrase-pensée) olurlar.

Fikir eseri : Düşünce yönü ağır basan eser. İlgili cümle: "“Roman ve hikâye kitaplarını okuduktan sonra tekrar fikir eserlerine dönmüştüm.”" E. Işınsu.

Fikir imi : Doğrudan doğruya bir fikir temsil eden şekil, kiya resim veya herhangi bir işaret olur. (FİKİR İMLİ YAZI, Ecriture idéographique).

Fikir yanaçları : (Söz sanatı terimi) Yapı yanaçları ve mecazlar dışında olmak üzere, fikirleri alışılmış olan tarzda değil, değişik yollarla anlatma tarzları. (bk. Anıştırma, Beklenmezlik, Benzetme, Bırakım, Bocalama, Canlılaştırma, Dilekleme, Dileme, Dolaylama, Haykırı, İlişmezlik, Karşıtlama, Kesiş, Kerteleme, Kümeleme, Obartma, Onarma, Ortaksama, Önceleme, Sağ sözlü bitim, Sayıp dökme, Soru, Sorulu önceleme, Söyleştirme, Tersineleme, Tumturak, Yeğinseme, Yönenme).

Fikir yazımı : Fikir imleri kullanılan yazı yöntemi.

Fikirci : Sürekli düşünce üreten kimse. İlgili cümle: "“Bütün unsurlarına malikken, henüz fıkracı, fikirci ve romancı Peyami Safa tepesine tırmanabilmiş değildir.”" N. F. Kısakürek.

Fikirdemek : Güleç yüzlü olmak.

Fikirleşme : Fikirleşmek işi.

Fikirleşmek : Bir konuyu karşılıklı olarak tartışıp görüş alışverişinde bulunmak.

Fikirleştirme : Fikirleştirmek işi. İlgili cümle: "“Bir iki sene yazımı fikirleştirmeye uğraştım.”" F. R. Atay.

Diğer dillerde Fikir anlamı nedir?

İngilizce'de Fikir ne demek? : n. thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments

pref. ideo

Fransızca'da Fikir : idée [la], voix [la], avis [le]

Almanca'da Fikir : n. Auffassung, Befinden, Begriff, Beurteilung, Einfall, Erachten, Gedanke, Idee, Meinung

Rusça'da Fikir : n. мысль (F), дума (F), идея (F), помысел (M), мнение (N), соображение (N), суждение (N), усмотрение (N), высказывание (N), представление (N), тенденция (F)