Filetik nedir, Filetik ne demek

Filetik; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Bir evrim çizgisinin esas dalı.

Filetik anlamı, tanımı

File : Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ. Alışverişte öteberi taşımak için kullanılan, ilmeklerden oluşan ağ torba. Saçların dağılmaması için kullanılan ağ biçiminde örgü. Ağ

Filet : Derinliği her yerinde aynı olan sığ su alanı.

Filetik evrim : Tek bir soy hatundan gelen tür ya da formlar dizisine doğru olan evrim değişmeleri dizisi.

Çizgi : Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Yüz ve vücut hatlarının her biri. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Temel.

Evri : Kahramanmaraş şehrinde, Narlı nahiyesine bağlı bir bölge.

Esas : Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Filetik anlamı nedir?

İngilizce'de Filetik ne demek ? : phyletic