Filmleştirmek nedir, Filmleştirmek ne demek

  • Film durumuna getirmek

Filmleştirmek tanımı, anlamı:

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirmek : Sağlamak. Gelmesini sağlamak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Bir makama atamak veya seçmek. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İleri sürmek. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. İletmek, bildirmek.