Filozof nedir, Filozof ne demek

Filozof; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Filozof hakkında bilgiler

[Bakınız: düşünür]

Filozof ile ilgili Cümleler

 • Ne sakalla, ne de hırkayla filozof olunur.
 • Filozoflar tarafından aydınlatılmamış bir toplum şarlatanlar tarafından aptal yerine konulurlar.
 • Ne sakalla filozof olunur, ne de hırkayla.
 • Hem kedileri hem de filozofları çok inceledim. Kedilerin bilgeliği son derece üstündür.
 • Sen tam bir filozofsun.
 • Filozofun gerçek karakteri meraktır.
 • Filozof olmak istedim.
 • Birçok filozof Yunanistan'dan gelir.
 • Filozof Sokrates hapishanede arkadaşıyla ölümü tartıştı.
 • Ben kimim? Filozof Zhuangzi ki rüyasında bir kelebek olduğunu gördü ya da bir kelebek ki rüyasında bir filozof Zhuangzi olduğunu gördü?
 • Sakal filozof yapmaz.

Filozof anlamı, kısaca tanımı:

Filoz : Balıkçıların ağları su yüzünde tutmak için kullandıkları kabak veya mantardan yapılmış ağ şamandırası.

Filo : Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü. Bit. Toplu olarak aynı hizmeti yapan ve bir merkezden yönetilen kara, deniz ve hava taşıtlarına verilen ad.

Filozofça : (filôzo'fça) Filozofa yaraşır bir biçimde. Filozofa yakışan.

 

Filozofik : Felsefe ile ilgili, felsefeye dayanan.

Filozoflaşma : Filozoflaşmak durumu.

Filozoflaşmak : Filozof özelliği kazanmak.

Filozofluk : Filozof olma durumu.

Felsefe : Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. Dünya görüşü. Bir konuda soyut düşünüş. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.

Uğraş : Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.

Gelişme : Olan biten şey. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Katkı : Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan. Bir şeye katılan başka bir madde. Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler. Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Felsefeci : Felsefe incelemeleri yapan kimse. Felsefe öğretmeni.

Feylesof : Filozof.

Düşünür : Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir.

Meraklı : Kaygılı. Bir şeye çok düşkün olan, sürekli onunla uğraşan. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuda bilgi sahibi olmaya çalışan (kimse). Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, araştırıcı, mütecessis.

 

Sakin : Asla. "Korkulacak bir durum olmasın" anlamında kullanılan bir söz.

Kendi : "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yerine kullanılan bir söz. Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz.

Filozof taşı : (kimya)

Diğer dillerde Filozof anlamı nedir?

İngilizce'de Filozof ne demek? : n. philosopher, thinker, original thinker

Fransızca'da Filozof : philosophe [le]

Almanca'da Filozof : n. Philosoph

Rusça'da Filozof : n. философ (M), мудрец (M)