Firma nedir, Firma ne demek

Firma; bir ticaret terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi.

İngilizce'de Firma ne demek? Firma ingilizcesi nedir?:

firm, business firm

Firma hakkında bilgiler

Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.

Türkiye yasalarına göre şirketler temelde ikiye ayrılır: Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri.

Firma ile ilgili Cümleler

 
 
 • Ali büyük bir firma için çalışır.
 • Çinli firmalar, dünya pazarını ele geçirmek için bir arayış başlattı.
 • Firma bazı yeni arabalar satın aldı.
 • Firma beş kişiyi işten çıkardı.
 • Firma, işçilerine üniformalarını sağlıyor ama onların düzenli olarak temizlenmesini bekliyor.
 • O firmayı kurdu.
 • Firma saygınlığını artırmayı deniyor.
 • O, firmada önemli bir konuma sahiptir.
 • Firma ihracattan büyük kazançlar elde etti.
 • Ali Boston'da büyük bir reklam firması için çalışıyor.
 • Firma yabancı yönetim altında.
 • Firma eğitsel kitaplar yayınlıyor.
 • Ali işini kaybetti. Çünkü firma bir robotun onun işini daha iyi yapabildiği sonucuna vardı.
 • Çinli firmalar dünya pazarını ele geçirme arayışına girdi.

Firma tanımı, anlamı:

Tüzel : Hükümle ilgili, hükmi. Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Ekonomik : Kolay kullanılabilen. Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı.

Etkinlik : İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Gerçek : Yalan olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğruluk. Yapay olmayan. Gerçeklik. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Emek : Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

Firma çevresi : Hükümet politikaları, sosyal, yasal, iktisadi, fiziki, örgütsel ve teknolojik özellikler, firmanın girdi kaynakları, etkinlikte bulunduğu kesim, mallarını sunduğu piyasa gibi firmanın karar verme süreçlerini etkileyen unsurlar bütünü.

Firma değeri : İşletmeye ilişkin özdeksel değerlerin üstünde, kuruluşun taşıdığı ün ve genel satakdaki saycası adı ve varlığının oturaklılığı nedeniyle oluşan değer.

Firma dengesi : Bir işletmenin marjinal maliyetinin, pozitif eğimli olduğu (arttığı) bölgede, marjinal gelirine eşit olduğu üretim düzeyi.

Firma faktör istem eğrisi : Bir firmanın faktör istem miktarını belirleyen, faktörün fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, bu firmanın söz konusu faktörden satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri.

Firma faktör istem fonksiyonu : Bir firmanın üretim faktörü istem miktarı ile ilgili faktörün, diğer faktörlerin ve malın piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.

Firma faktör istemi : Bir firmanın değişik fiyat düzeylerinde satın almak istediği üretim faktörü miktarı.

Firma geliri : Bir firmanın faaliyet geliri ile faaliyet dışı gelirlerinin toplamı. Dar anlamıyla bir firmanın sattığı mal miktarı dolayısıyla elde ettiği gelir.

Firma kuramı : Mikroiktisatın temel konularından birisi olup, amacı kâr maksimizasyonu olan firmanın davranışlarını açıklamaya yönelik kuram.

Firma sunum çizelgesi : Bir üreticinin, ürettiği malın fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.

Firma sunum eğrisi : Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletmenin marjinal maliyet eğrisinin; kısa dönemde ortalama değişir maliyet eğrisinin; uzun dönemde ise ortalama maliyet eğrisinin enazının üstünde kalan kısmı; diğer bir deyişle diğer koşullar sabitken firmanın satmak istediği farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri.

Diğer dillerde Firma anlamı nedir?

İngilizce'de Firma ne demek? : [Firma] n. firm, company, commercial business, corporation, society, organization

n. signature, sign, name

v. sign, underwrite, endorse, indorse, autograph, subscribe

Fransızca'da Firma : firme [la], boîte [la]

Almanca'da Firma : n. Firma, Geschäft, Haus, Unternehmen, Unternehmung

abbr. Fadj.

Rusça'da Firma : n. фирма (F)