First publication türkçesi First publication nedir

  • Bulgu belgesi alınmadan herkese yapılan duyuru.
  • Ön yayım.

First publication ingilizcede ne demek, First publication nerede nasıl kullanılır?

First : Öncelikle. İlk. Birincilik. Önce. İlkönce. Başta gelen. Önde gelen. Başta. Başlangıç. İlk olarak.

Publication : Yayma. İlan. Kitap, gazete, dergi gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtımı ya da radyo ile dinlenecek şeylerin yayılması. Neşir. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yayınlanma. Yayın. Basılma. İlan etme. Yayım.

First degree liquidity assets : Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek ödeme araçları. krş. likiditesi yüksek varlıklar. Birinci dereceden likit varlıklar.

First degree liquidity assets coefficient : Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek taşınır değerler toplamının kısa vadeli yükümlülüklere oranı. Birinci derecede likidite katsayısı.

First adar : 1. adar. Artık bir yılındaki iki aydan ilki (yahudi takvimine göre).

First aid : İlkyardım. İlk yardım. Sıhhi imdat.