Fiziksel nedir, Fiziksel ne demek

Fiziksel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Fizikle ilgili olan.
 • Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki

"Fiziksel" ile ilgili cümle

 • "Fiziksel imkânsızlık."

Kimya'daki anlamı:

Maddelerin enerji ilişkileri ile ilgili.

İngilizce'de Fiziksel ne demek? Fiziksel ingilizcesi nedir?:

physical

Fiziksel hakkında bilgiler

[Bakınız: fizik]

Fiziksel ile ilgili Cümleler

 • Fiziksel form zaman ve özveri gerektirir.
 • Ali fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmıştı.
 • Onda fiziksel olarak hiçbir kusur yok.
 • Fiziksel olarak bir sorunu yok.
 • Fiziksel dünya olayların karmaşık ağıdır ve hiçbir şey tek bir sebeple gerçekleşmez.
 • Ben fiziksel olarak bitkinim.
 • Biraz fiziksel egzersiz yapmak istiyorum.
 • Fiziksel olarak iki erkek çok farklıydı.
 • Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir.
 • Ali zihinsel olarak değil fiziksel olarak oradaydı.
 • Fiziksel anlamda ölüm insanları unutturur mu?
 • Bir çocukla fiziksel temas çok önemlidir.
 • Fiziksel durumu iyidir.
 • Onun hafıza kaybı fiziksel bir sorundan ziyade psikolojik bir sorun.

Fiziksel anlamı, tanımı:

Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. Kişinin dış görünüşü.

 

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Madde : Molekül. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

Nesnel : Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Fiziki : Fiziksel.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Fiziksel analiz : Bir maddenin fiziksel özelliklerinin tayin edilmesi.

Fiziksel bilimler : Doğal olayların niteliğini ve bu olaylar arasındaki ilişkileri düzenli biçimde açıklayan, özdekte beliren değişiklikleri araştırıp yasalara bağlamaya çalışan kimya, fizik, gökbilim, yerbilim, hava bilgisi gibi bilim dallarına verilen ortak ad.

Fiziksel bombaj : Kutu konserve ürünlerde yüksek ısı, soğuk ve donma gibi daha çok teknolojik bir hatadan kaynaklanan bombaj biçimi.

 

Fiziksel çözelti : Çözünenin kimyasal değişikliğe uğramadan geri kazanılabildiği çözelti.

Fiziksel dağıtım : Malların sevki, korunması, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve depoların konumu gibi unsurları içeren etkinliklerin tümü.

Fiziksel değişme : Özdeği oluşturan atomların elektron düzenlerini etkilemeyen , salt dış yapısıyla ilgili özelliklerdeki değişme. Bir bileşiğin, bileşimini değiştirmeksizin gösterdiği özellikler.

Fiziksel deney : Diğer kimyasal özelliklerden ayrı olarak sertlik gibi özelliklerin tayin edilmesi için mekanik deney.

Fiziksel dezenfeksiyon : Mikroorganizmaların yüksek ısı veya radyasyon yoluyla yıkımlanması.

Fiziksel hareketler yöntemi : Stanislavski oyunculuk dizgesinde psikofiziksel işlemin fiziksel yanı. Duyguyu yakalamak için fiziksel hareketten yararlanma olgusu. Bu çalışmanın dokuz öğesi vardır : Büyüleyici «eğer», Belirli ortam, İmgelem, Dikkati odaklama, Gerçek ve inanma, Duygu-düşünce alışverişi, Duruma uyma, Hız-tartım, Coşkusal bellek.

Fiziksel ışık ölçme : Ölçmelerin fiziksel alıcılarla yapıldığı ışık ölçme yöntemi. bk. nesnel ışık ölçer.

Diğer dillerde Fiziksel anlamı nedir?

İngilizce'de Fiziksel ne demek? : adj. physical, somatic

Fransızca'da Fiziksel : physique

Almanca'da Fiziksel : adj. physikalisch, physisch

Rusça'da Fiziksel : adj. физический