Fizyolojik nedir, Fizyolojik ne demek

Fizyolojik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili.
  • Normal, doğal olarak işleyen

"Fizyolojik" ile ilgili cümleler

  • "Fizyolojik bir rahatsızlık."
  • "Fizyolojik durum."

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Organizmanın normal işlevlerine ait olan.

İngilizce'de Fizyolojik ne demek? Fizyolojik ingilizcesi nedir?:

physiologic

Osmanlıca Fizyolojik ne demek? Fizyolojik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

teşrihî

Fizyolojik hakkında bilgiler

[Bakınız: fizyolog]

Fizyolojik tanımı, anlamı:

Fizyoloji : Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.

Doğal : Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Yapmacık olmayan. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. Katıksız, saf. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Doğada olan, doğada bulunan.

 

Fizyolog : Fizyolojist.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Fizyolojik antagonist : Herhangi bir ilaç ya da zehirli maddenin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkiyi, farklı almaçları etkileyerek azaltan veya ortadan kaldıran diğer ilaç.

Fizyolojik antagonizma : Bir ilaç veya zehrin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkisinin, aksi yönde etki yapan diğer bir ilaç tarafından, ayrı bir almaç veya mekanizma aracılığıyla, azaltılması veya ortadan kaldırılması, bağımsız antagonizma.

Fizyolojik çözelti : Ozmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının, ozmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi. Osmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının osmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi.

Fizyolojik eriyik : (zooloji) Beden sıvılarıyla izotonik olan ve benzer tuzlar içeren, fizyolojik tuzlu su gibi çözeltiler.

Fizyolojik gelişim : Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi.

Fizyolojik göz kamaşması : Hoş olmayan bir duyulanma doğurması zorunlu olmayan ama görüşü bozan göz kamaşması. bk. göz kamaşması, ruhbilimsel göz kamaşması.

Fizyolojik güdü : Bedenin su ya da besin gibi belirli bir fizyolojik gereksinmesine dayanan güdü.

 

Fizyolojik kompartıman : İlaçların vücutta dağılım gösterdikleri plazma, hücreler arası sıvı ve hücre dışı sıvı bölümlerinin ortak adı.

Fizyolojik meme ödemi : Doğum öncesi dönemde biçimlenip doğum sonrası birkaç hafta devam eden meme ödemi. Bu tip ödeminde ağrı yoktur ve doğum öncesi memelerde simetrik olarak gelişir. Kronik hâle geçer veya laktasyon boyunca kalır.

Fizyolojik ömür uzunluğu : Bir türün ya da türe ait bireyin kalıtsal olarak tayin edilen ömrünü tamamlama gücü. Bir türün veya türe ait bireyin kalıtsal olarak belirlenen ömrünü tamamlama gücü.

Diğer dillerde Fizyolojik anlamı nedir?

İngilizce'de Fizyolojik ne demek? : adj. physiological

Fransızca'da Fizyolojik : physiologique

Almanca'da Fizyolojik : adj. physiologisch

Rusça'da Fizyolojik : adj. физиологический