Folie türkçesi Folie nedir

  • (fransızca'dan) aklın veya duyguların psikolojik rahatsızlığı.
  • Akıl hastalıkları veya delilik için yansız ve eski terim.
  • Ruhsal bozukluk.

Folie ingilizcede ne demek, Folie nerede nasıl kullanılır?

Folia : Spiral (geometri). Kaplama. Döngü. İnce tabaka.

Folia cerebelli : Foliya serebelli. Beyincik yaprakları.

Foliaceos : Yaprak biçiminde. Yapraksı.

Foliaceous : Yapraksı. Yaprak biçiminde. Yapraklı.

Foliage : Ağaç yaprakları. Yaprak süsü. Yeşillik. Süsleme yaprağı. Yapraklar. Bitki yaprakları.

Foliate papilla : Dilin art bölgesine dorsolateral olarak yerleşmiş bolca tat tomurcuğu taşıyan, insanda kalıntı halinde olan, birçok hayvanda ise iyi gelişmiş bir papilla tipi. Yapraksı papilla.

Foliar : Yeşilliklere veya yapraklara benzeyen. Yaprak. Yapraklara ilişkin. Yapraklı. Ağaç yapraklarına benzeyen. Yeşilliklere ilişkin.

Foliates : Yapraklarla süslemek. Yaprak biçimine sokmak. Katmanlara ayırmak. Yapraksı. Yaprak vermek. Yapraklı. Sır sürmek. Yapraklanmak. İnce katmanlara bölmek. Yaprak haline getirmek.

Foliaged : Yapraklı. Yapraklarla süslü.

Foliating : Yapraklarla süslemek. İnce katmanlara bölmek. Sır sürmek. Yaprak vermek. Katmanlara ayırmak. Yaprak biçimine sokmak. Yapraklı. Yapraksı. Yaprak biçiminde. Yapraklanmak.

İngilizce Folie Türkçe anlamı, Folie eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Folie ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aberration : Uzaklaşma. Anormallik. Eğitim, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Merceklerin görüntüyü oluşturmalarında ortaya çıkan kusurlar. (başlıca sapınçlar, renkser, yuvarsal, fıçı sapması, yastık sapmasıdır). Sapma (doğru veya doğal veya normal olandan). Dalalet. Düz yoldan uzaklaşma. Hata. Azma. Yayılma.

Encopresis : Dışkısını tutamama. Enkoprezi. İrade dışı defekasyon. Dışkı kaçırma. İrade dışı dışkı yapma. Enkoprezis. Dışkı tutamama.

Personality disorder : Kişilik bozukluğu.

Affective disorder : Duygusal rahatsızlık. Duygusal düzensizlik.

Disturbance : Karışıklık. Üzüntü. Fesat. Bozukluk. Kargaşa. Rahatsızlık. Endişe. Rahatsız etme. Bozunum. Sıkıntı.

Neuroticism : Duygusal dengesizlik. Nevrotik durum veya hal. Nevrotiklik. Nevroz.

Mental illness : Akıl hastalığı. Zihinsel hastalık.

Emotional disorder : Duygusal bozukluk. Anormal duygusal davranış. Duygusal hastalık.

Disorder : Rahatsızlık. Düzensizlik. Düzenini bozmak. Sağlığını bozmak. Karıştırmak. Karışıklık. Hastalık. Patırtı. Keşmekeş. Nizamsızlık.

Schizothymia : Şizofrenik davranış modellerini andıran. Şizotimi. İçe dönük ve hayalperest davranış. Şizotomi. Birşekilde şizofrenik davranışa benzeyen davranış.

Folie synonyms : conversion hysteria, psychosomatic disorder, psychological disorder, emotional disturbance, asperger's syndrome, delusional disorder, conversion disorder, dissociative disorder, conversion reaction, anxiety disorder, major affective disorder, folie a deux, mental disorder, mental disturbance, neurosis, delirium, psychoneurosis, upset.