Folk art türkçesi Folk art nedir

  • Halkın, doğal çevresiyle geleneksel kültürünün etkisi altında kalarak oluşturduğu ya da seçkin ve öteki kültürlerden alarak benimsediği, beğenisel yanı yararlı yanından daha çok olan ürünlerin tümü. bk. sanat. krş. el sanatı, halk kültürü.
  • Halk sanatı.

Folk art ingilizcede ne demek, Folk art nerede nasıl kullanılır?

Folk : Aile. İnanç. Adet. Halk müziği. Ekinleri ortak olan bireylerin, kümelerin oluşturduğu nüfus. Irk. Folk. Ahali. Bir toplum içinde, ortak gelenek, görenek, davranış ve uygulamalardan oluşan bir kültürel düzende yaşayan insan topluluğu, bk. halk kültürü, halk yaşantısı, halk toplumu, halk katmanı, seçkin kültürü, krş. toplum, köy, boy.

Art : Kurnazlık. Ressamlık. Ustalık. Maharet. Şeytanlık. Bilim dalı. Sanat ürünü. Sanat. Yaratıcılık. Usül.

Manual folk art : Halk el sanatı. Halk kültüründe yetenekli kişilerin uğraşısı olan ve ince el işçiliği isteyen geleneksel sanat türü.

Folk architecture : Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı yapıcılık türü. bk. yapıcılık, krş. halk giysisi, halk sanatı, halk el sanatı. Halk yapıcılığı.

Folk biotope : Halk yaşam biçimi. Halk kültürünün gelişimini ve oluşumunu sağlayan etkenlerin tümü. bk. halk kültürü.

Folk calendar : Halk günbilgisi. Halkın, bir yıl içinde arka arkaya gelen günlerle toplumsal, ekonomik, kültürel, dinsel ve büyüsel oluşumları saptamak amacıyla kullandığı geleneksel bilgi ve uygulamaları, bk. yıldızbilim.