• Foliküler evre.
  • Kızgınlık döngüsünün proöstrüs ve östrüs evrelerini içine alan, östrojenik etkinin baskın olduğu, yumurtalıklarda foliküler gelişmenin belirginleştiği dönem, östrojenik faz, proliferatif faz.
  • Foliküler faz.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
 

Follicular phase ingilizcede ne demek, Follicular phase nerede nasıl kullanılır?

Follicular : Foliküler. Folikül veya foliküllerle ilgili olan. foliküle benzeyen, folikül gibi. foliküller gösteren.

Phase : Tekrarlı olaylarda bir dönüm içindeki her bir nokta, konum ya da durum. örnek: ay'ın evreleri (ilkdördün, dolunay vb). bir değişen yıldızın minimum evresi. Aşamalandırmak. Evrelemek. Özdeğin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre vb.). dalga işlevinin bir noktasının aynı yere hangi zamanda geleceğini gösterir açı. Pille. Değişik fazlar uygulamak. Bir şeyin gözle görünen kısmı. evre. bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu. elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem. Merhale. Evrelendirmek. Bir oluşum ya da süreç içinde birbirini izleyen değişik görünüşlü durumlardan her biri.

Follicular angina : Foliküler anjin.

Follicular atresia : Folikül atrezisi. Yumurtalıkta doğuştan var olan ovositlerin bir kısmının gelişme evrelerinde işlevlerini kaybetmesi, atretik folikül. bozulan bu foliküllerin yerinde beyaz cisimde olduğu gibi sikatriks dokusu biçimlenir.

Follicular cyst : Yumurtalıkta gelişen foliküllerin ovule olmayıp gelişmesini, varlığını ve işlevini sürdürmeye devam ettirmesi sonucu oluşan ve infertiliteye yol açan, genelde gnrh veya lh salgısının yetersizliğine bağlı biçimlenen yumurtalık hastalığı, ovaryumun foliküler kistik dejenerasyonu. Foliküler kist. Bir folikülün kanalının tıkanması sonucu oluşan kist. graaf folikülünün içerisinde transudat birikmesi sonucu oluşan kist. Folikül kisti.

Follicular cystic ovary disease : Ovaryumun foliküler kistik dejenerasyonu. Foliküler kist.

İngilizce Follicular phase Türkçe anlamı, Follicular phase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Follicular phase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane. Mezbaha.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Proliferative phase : Endometriyumun ovaryal siklusa bağlı olarak geçirdiği, endometriyumun kalınlaşması ve bağ doku hücrelerinde artışların olduğu üç evreden biri, folikül hormonu dönemi. bu evrede glandula uterina adı verilen döl yatağı bezlerinin gelişmesi ve kıvrımlarının artması görülür. Proliferatif evre. Proliferasyon evresi.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdomen : Karnın altı. Batın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Follicular phase synonyms : abaxial, a c syndrom, a crochordon, abamectin, estrogenic phase, abdominal ovariectomy, a amplitude mod, abdominal distention.

Follicular phase ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Follicular phase kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Follicular phase ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Follicular phase anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Follicular phase ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...