Fondness türkçesi Fondness nedir

Fondness ile ilgili cümleler

English: He has a morbid fondness for murder mysteries.
Turkish: Onun cinayet gizemlerine karşı marazi bir düşkünlüğü vardır.

English: All of his friends were body pillows, and all of hers were dolls; so they bonded over their fondness for animating the inanimate. However, because they were not inanimate objects but people with complex emotions, their relationship was sometimes strained.
Turkish: Onun arkadaşlarının hepsi vücut yastığıydılar,ve onunkilerinin hepsi oyuncak bebektiler;böylece bir ölüyü canlandırmaya olan düşkünlüklerine yapıştılar.Fakat onların cansız nesne olmamalarından fakat kompleks duyguları olan insanlardan dolayı onların ilişkileri bazen gergindi.

Fondness ingilizcede ne demek, Fondness nerede nasıl kullanılır?

Fond memories : Güzel hatıralar.

Fond of : Tutkun. Meraklı. Düşkün. -'dan hoşlanan. -e bayılan.

Fond of pleasure : Zevkine düşkün.

Be fond of : Bayılmak. Bitmek. Hastası olmak. Hoşlanmak. Düşkün olmak. -den hoşlanmak. Sevmek. -e düşkün olmak. Meraklısı olmak.

Be fond of show : Hava atmayı sevmek. Gösteriş meraklısı olmak.

Be fond of the bottle : Ağır içici olmak. Şişe düşkünü olmak. Alkolik olmak.

 

Fondants : Şekerleme. Fondan. Şeker.

Fond : Aşırı seven. Aşırı. Seven. İptila. Merak. Umutlu. Fazla müsamahakar. Fazla üstüne düşen. Abartılı. Sever.

Fonda : Iowa'da bir şehir (abd). Henry fonda (1905-1982). İowa eyaletinde şehir. Soyadı. Amerikalı kadın oyuncu ve henry fonda'nın kızı. Peter fonda (1939 doğumlu) amerikalı sinema oyuncusu. Henry fonda'nın oğlu ve jane fonda'nın erkek kardeşi. Amerikalı erkek oyunucu. Jane fonda (1937 doğumlu).

Too fond of comfort : Rahatına fazla düşkün.

İngilizce Fondness Türkçe anlamı, Fondness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fondness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fanaticism : Fanatiklik. Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü. Bağnazlık. Tutuculuk. Fanatizm. Yobazlık. Taassup.

A good turn : Sevecenlik. Arkadaşça davranış. İyilik. İyi davranış. Yumuşaklık. Bir iyilik. Yardım. Dostça davranış.

Kindliness : İyilik. Şevkatlilik. Nezaket. Lütuf.

Declination : Sapma. Yatma. Düşme. Eğim. Azalma. Zayıflama. Sukut. Çekim. Yokuş.

Compassion : Merhamet. Rikkat. Sevecenlik. Acısını paylaşma. Acıma.

Familiarity : Hususiyet. Alışkanlık. İyi bilme. Aşinalık. Yatkınlık. Ülfet. İçtenlik. Laubalilik. Teklifsizlik.

Aptitudes : Doğuştan yetenek. Kabiliyet. Yetenek. Yatkınlık. Eğilim. İstidat. Anıklık. Uygunluk.

Benting : Yetenek. Kır. Eğim. Bükülmüş. Azmetmek. Bükük. Eğilim. Çok istemek. Çimenlik.

Dotage : Bunaklık. Bunama. İkinci çocukluk. Tutku. Dotaj. Yaşlılığa bağlı unutkanlık. İhtiyarlık.

 

Soft spot : Bıngıldak. Yumuşak nokta. Zayıf nokta. Zayıf çekit. Hassas nokta. Zayıflık. Yumuşak karın.

Fondness synonyms : philia, affectionateness, fond regard, fixation, attachment, warmheartedness, small talk, kindness, heart, chat, chitchat, choice, predilections, grade, dotages, bents, claver, closeness, infirmities, benignities, fancy, liking, being broken down, gentleness, preference, amities, craze, cacoethes, disability, adjacency, conversation, aptitude, failings.

Fondness zıt anlamlı kelimeler, Fondness kelime anlamı

Dislike : Hoşlanmamak. Hoşuna gitmemek. Hoşlanmama. Beğenmemek. Sevmemek. Hoşa gitmeme. Beğenmeme. Nefret etmek. Antipati duymak.

Fondness antonyms : unemotionality.

Fondness ingilizce tanımı, definition of Fondness

Fondness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being fond. Foolishness.