Fonksiyon nedir, Fonksiyon ne demek

Fonksiyon; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • İşlev
 • Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.
 • Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

"Fonksiyon" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Yıllardan beri kontrol edilmeyen hortumlar delik olduğundan pek bir fonksiyonu olmamış." - A. Kutlu

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: görev]

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.

[Bakınız: işlev]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir organın normal olarak yaptığı görev.

İngilizce'de Fonksiyon ne demek? Fonksiyon ingilizcesi nedir?:

function

Osmanlıca Fonksiyon ne demek? Fonksiyon Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tâbi

Fonksiyon hakkında bilgiler

Fonksiyon (Fransızca), İşlev (Türkçe) matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır. Bir işlem türüdür. Dört işlemden sonra gelir.

Fonksiyon ile ilgili Cümleler

 • Sanırım trigonometrik fonksiyonları öğrenmek bir çok kişi için anlamsızdır.
 • Karışıklıklardan kaçınmak için her fonksiyonun amacını açıklayan yorumları olmalı.
 • Menopoz, yumurtalıkların başlıca fonksiyonlarının kalıcı olarak durmasıdır.
 • Mutfak çok fonksiyonel.
 • Uygulama geliştiricileri bir fonksiyonel programlama dili kullanmaya karar verdi.
 • Hem yarı-dışbükey hem de yarı-içbükey olan bir fonksiyon yarı-doğrusaldır.
 • Her şeyin fonksiyonel olduğunu düşünüyorum.
 

Fonksiyon tanımı, anlamı:

Fonksiyonalizm : İşlevcilik.

Fonksiyonel : Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili. İşlevsel.

İşlev : Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

Değer : Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Nicelik : Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

 

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Fonksiyon fonksiyonu : (matematik)

Fonksiyon için cauchy kriteri : (…)

Fonksiyon işareti : (…)

Fonksiyon simgeleri : (…)

Fonksiyonel artık kapasite : Normal bir soluk vermeden sonra akciğerlerde kalan hava hacmi, fonsiyonel rezidüel kapasite, FRC. Artık hacim ile soluk verme yedek hacminin toplanmasıyla bulunur.

Fonksiyonel dönüşüm : X ve Y fonksiyon uzayları olmak üzere, her bir L : X ->Y dönüşümü.

Fonksiyonel infertilite : Üreme olaylarını düzenleyen hipotalamus, hipofiz ön lobu, yumurtalık gibi merkezlerden salgılanan hormonların salınımındaki düzensizlikler, yetersizlikler sonucu biçimlenen döl verimi düşüklüğü.

Fonksiyonel merkezi limit teoremi :

Fonksiyonel rezidüel kapasite : Fonksiyonel artık kapasite.

Fonksiyonel seri : Terimleri fonksiyonlardan oluşturulmuş bir seri.

Diğer dillerde Fonksiyon anlamı nedir?

İngilizce'de Fonksiyon ne demek? : n. function

Fransızca'da Fonksiyon : fonction [la]

Almanca'da Fonksiyon : n. Funktion

Rusça'da Fonksiyon : n. функция (F)