Fonksiyonel nedir, Fonksiyonel ne demek

Fonksiyonel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • İşlevsel
  • Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Değerleri sayılar kümesinde olan operatör.

İngilizce'de Fonksiyonel ne demek? Fonksiyonel ingilizcesi nedir?:

functional

Fonksiyonel anlamı, kısaca tanımı:

Fonksiyon : İşlev. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

İşlevsel : İşlevle ilgili, fonksiyonel.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Bir : Aynı, benzer. Sadece. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Fonksiyonel artık kapasite : Normal bir soluk vermeden sonra akciğerlerde kalan hava hacmi, fonsiyonel rezidüel kapasite, FRC. Artık hacim ile soluk verme yedek hacminin toplanmasıyla bulunur.

Fonksiyonel dönüşüm : X ve Y fonksiyon uzayları olmak üzere, her bir L : X ->Y dönüşümü.

Fonksiyonel infertilite : Üreme olaylarını düzenleyen hipotalamus, hipofiz ön lobu, yumurtalık gibi merkezlerden salgılanan hormonların salınımındaki düzensizlikler, yetersizlikler sonucu biçimlenen döl verimi düşüklüğü.

Fonksiyonel merkezi limit teoremi :

Fonksiyonel rezidüel kapasite : Fonksiyonel artık kapasite.

Fonksiyonel seri : Terimleri fonksiyonlardan oluşturulmuş bir seri.

Fonksiyonel ve adinamik bağırsak tıkanması : Bağırsak felci.

Fonksiyonel ile ilgili Cümleler

  • Uygulama geliştiricileri bir fonksiyonel programlama dili kullanmaya karar verdi.
  • Her şeyin fonksiyonel olduğunu düşünüyorum.
  • Mutfak çok fonksiyonel.

Diğer dillerde Fonksiyonel anlamı nedir?

İngilizce'de Fonksiyonel ne demek? : adj. functional, all duty

Fransızca'da Fonksiyonel : fonctionnel/le

Almanca'da Fonksiyonel : adj. funktional, funktionell

Rusça'da Fonksiyonel : adj. функциональный