Food and clothing türkçesi Food and clothing nedir

  • Gıda ve giyim.

Food and clothing ile ilgili cümleler

English: She provided the traveler with food and clothing.
Turkish: O, yolcuya yiyecek ve giyecek sağladı.

English: Goods at the food and clothing stalls were very cheap.
Turkish: Gıda ve giyim tezgahlarındaki ürünler çok ucuz.

English: They took food and clothing.
Turkish: Onlar yiyecek ve giyecek aldılar.

Food and clothing ingilizcede ne demek, Food and clothing nerede nasıl kullanılır?

Food : Azık. Yem. Yiyecekler. Yemek. İaşe. Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek. Besin. Yiyecek. Nevale.

And : Bir de. Ayrıca. Ve. Sonra. Ma. Ve bu yüzden. Daha sonra. Üstelik. Da. İle.

Clothing : Giysi. Üzeri. Hazır giyim. Belirli ölçütlere göre ve seri halinde üretilen giyim eşyası. Giyim. Kıyafet. Soğuktan ve kötü havalardan korunma, süslenme, büyüsel inançlar ve utanma duygusu gibi nedenlerle ilkellerin gövdelerinin kimi yerlerini örten hayvan derisi, kumaş, ot, hayvan tüyleri vb. Giyim eşyası. Giydirme. Giyecek.

Food and agricultural organization : Fao. Gıda ve tarım örgütü. Gıda ve tarım ile ilgili olan birleşmiş milletler kurumu. Birleşmiş milletler-gıda ve tarım örgütü. Gıda ve tarım teşkilatı.

 

Food and agriculture organisation : Gıda ve tarım örgütü. Bm gıda ve tarım örgütü.

Food and drug administration : Fda. Gıda ve ilaç yönetim. Et ve et ürünleri dışında kalan gıdaların ve gıda katkı maddelerinin, ilaçların, kozmetik maddelerin insan ve hayvanlarda kullanım açısından güvenliğinden sorumlu amerika birleşik devletleri’ndeki ilgili teşkilat, fda. Amerikan gıda ve ilaç kurumu. Amerikan gıda ve ilaç dairesi. (amerikan) gıda ve ilaç dairesi. Gıda ve ilaç dairesi.

Food and agriculture organization : Gıda ve tarım teşkilatı. Fao. Beslenme düzeyini iyileştirmek, tarımsal üretkenliği artırmak ve kırsal kesimde yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla ekim 1945’de kurulmuş birleşmiş milletler teşkilatı, fao. Tüm dünyada beslenmenin kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bm dairesi. Gıda ve tarım örgütü.

Food and beverage : Yiyecek ve içecek.

United nations food and agricultural organization : Tarımsal bölgelerde yaşam ölçünlerini yükseltmeye yönelik araştırmalar yürütmek amacıyla teknik yardım sağlamak, tarım, ormancı1ık ve balıkçılık alanlarında üretkenliği geliştirmek ve pazarlama ağını genişletmek üzere 1945 yılında kurulan ve merkezi roma olan birleşmiş milletler örgütünün uzmanlık kuruluşlarından biri. Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü.

Food and drink : Yiyecek içecek. Canlılık. Yenen ve içilen şeyler. Yiyecek ve içecek. Gıda ve içecek. Beslenme. Hayat. Yaşam. Gıda. Besin.