For this reason türkçesi For this reason nedir

  • Bu sebepten.
  • Bundan dolayı.
  • Bu cihetle.
  • Bu nedenle.
  • Bu sebeple.
  • Bu sebepten dolayı.
  • Bu yüzden.

For this reason ile ilgili cümleler

English: For this reason I cannot agree with you.
Turkish: Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim.

English: It is for this reason that he left school.
Turkish: O bu yüzden okulu bıraktı.

English: For this reason, no one can blame Tom.
Turkish: Bu nedenle, Tom'u hiç kimse suçlayamaz.

For this reason ingilizcede ne demek, For this reason nerede nasıl kullanılır?

For : -e uygun. Adına. Namına. Yüzünden. İçin. Çünkü. -dir. -e rağmen. Süresince.

This : Buna. Böyle. Bunu. Bunun. Şu. Bu kadar. Böylesine. İşbu. Bu.

Reason : Niçin. Mantıklı davranmak. Konuşmak. Sebeb. İkna etmeye çalışmak. Düşünüp taşınmak. Neden. Akıl yürütmek. Görüşmek. Uslamlamak.

For this once : Bir kere. Bir kez olarak.

Name for this search : Bu aramanın adı.

Not long for this world : Bu dünyadan gidici. Ölümü yakın. Ölmek üzere.

New name for this search : Bu aramanın yeni adı.

What is par for this hole : Bu delik için kaç vuruş yapmalıyım.

İngilizce For this reason Türkçe anlamı, For this reason eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak For this reason ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Because of this : Bunun için. Bundan ötürü.

Hereat : Bunun üzerine. Bunun sonucunda.

Ergo : İş. Binaenaleyh. Bunun için. Dolayısıyla.

Thence : Ona dayanarak. O vakitten. O yerden. O zamandan. O sebepten dolayı. Ondan dolayı. Oradan. O yüzden. Böylece.

Herewith : Bu vesile ile. İlişik olarak. Sonuç olarak. Bu yazıyla birlikte. Böylelikle. Melfuf. Bununla. İlişikte. Beraberinde.

Accordingly : Buna uygun olarak. Bu doğrultuda. O doğrulukta. Öyle. Öylece. Ona sebep. Ona göre.

Whence : -den -dan. -diği yerden. -diği yere. Nereden. Den. Nere. Neden. Nereli.

For that matter : Hatta. Ona gelince. Böylelikle. O hususta.

Because of that : Dolayısıyla. Bundan mütevellit. Nedeniyle. Yüzünden. -den ötürü. Sebebiyle. -den dolayı.

For this reason synonyms : on account of this, and so, consequently, thusly, hence, for as much as, therefore, as a consequence, hereby, thus, thereof, whereupon, so, wherefore.