Forecast error decomposition türkçesi Forecast error decomposition nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Öngörü hata ayrıştırması.

Forecast error decomposition ingilizcede ne demek, Forecast error decomposition nerede nasıl kullanılır?

Forecast : Kestirme. Tahmin. Tahmin etmek. Bir olay, durum ya da sonucu henüz gerçekleşmeden, sağduyusal ya da sezgisel ipuçlarına dayanarak önceden kestirme yeteneği. Kestirmek. Tahmin yürütme. Önceden planlamak. Tasarlamak. Öngörüde bulunmak.

Error : Bilgisayar, eğitim, fizik, uzay alanlarında kullanılır. Suç. Hata. Günah. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yorumlanmasında yapılan yanlışlık. Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değer arasındaki fark. Yanlış. Yanılgı. Yanlışlık. Falso.

Decomposition : Bozulma. İnceleme. Alt gruplara ayırma. Bozukluk. Çürüme. Faktörlere ayırma. Ayrışım. Dağılma. Bozunma. Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı.

Forecast error : Öngörü hatası.

Forecast error variance : Öngörü hata değişirliği.

Forecast error variance decomposition : Fevd. Öngörü hatası değişirlik ayrıştırması.

Error decomposition : Hata ayrıştırması.

İngilizce Forecast error decomposition Türkçe anlamı, Forecast error decomposition eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Forecast error decomposition ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

A error : A-hatası.

Forecast error decomposition synonyms : a posteriori criteria, a b model, a priori theoretical criteria, a level, abadir test, a priori information.