Fortunetelling türkçesi Fortunetelling nedir

  • Falcılık.
  • Başa gelecekleri söyleme ve geleceği önceden haber verme uygulaması.

Fortunetelling ingilizcede ne demek, Fortunetelling nerede nasıl kullanılır?

Fortuneteller : Falcı. Başa gelecekleri söyleyen ve geleceği önceden haber veren kimse.

Fortunetellers : Başa gelecekleri söyleyen ve geleceği önceden haber veren kimse. Falcı.

İngilizce Fortunetelling Türkçe anlamı, Fortunetelling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fortunetelling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Forecasting : Önceden haber verme. Kestirmek. Tahmin yapma. Zaman serilerinde gelecek yıllara ait tahmin. Tahmin. Öngörme. Önceden görme. Tahmin etme. Önceden tahmin etme.

Clairvoyance : Basiret. Esin. Kehanet. Altıncı his. Keskin gözlülük. Geleceği görebilme gücü. Görülemeyen şeyleri görme yeteneği. Sağgörü. İlham.

Auguries : Kehanet. İşaret. Alamet. Kahinlik.

Sortilege : Büyü. Fal. Sihir.

Clairvoyances : Keskin gözlülük. Esin. Basiret. Görülemeyen şeyleri görme yeteneği. Kehanet. Sağgörü. Geleceği görebilme gücü. İlham. Altıncı his.

Soothsays : Kahinlik yapmak. Kehanette bulunmak.

Foretelling : Geleceğini haber vermek. Kehanette bulunmak. Kestirimde bulunmak. Gaipten haber vermek. Önceden bildirmek. Gaipten haber verme. Önceden haber vermek. Önceden bilmek.

 

Augury : Fal. Kahinlik. Kehanet. Alamet. İşaret.

Fortune telling : Bakıcılık.

Prediction : Tahmin. Öndeyi. Kestirim. Beklenti. Gelecek bir zamanın herhangi bir noktasındaki istatistiksel tesadüfi değişkenlerin büyüklüğünü tahmin etme işlemi. Önceden haber verme. Öngörü. Kestiri. Geleceğe yönelik tahmin. Bilgisayar, ekonomi, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Fortunetelling synonyms : soothsay, prognostication, soothsaid.