Fosfat nedir, Fosfat ne demek

Fosfat; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.

Bilimsel terim anlamı:

Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.

İngilizce'de Fosfat ne demek? Fosfat ingilizcesi nedir?:

phosphate

Fosfat hakkında bilgiler

Fosfat, kimyada bir köktür. Simgesi PO4-3 şeklindedir. (P ise fosforun simgesidir)

Anyonik yapıdadır. Fosforik asidi oluşturan katyon köküdür. Kimyasal simgesi PO43-'tür. Simgesinde görüldüğü üzere 3 (eksi) yük taşır. 1 fosfor, 4 oksijen atomundan oluşur.

Fosfat kısaca anlamı, tanımı:

Fosfor : Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,83 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan, sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P).

 

Kalsiyum fosfat : Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat.

Sodyum fosfat : Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4).

Fosfatlamak : Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek. Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

Fosfatlı : İçinde fosfat olan.

Fosfatsız : İçinde fosfat olmayan.

Yapay : Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı. Yapmacık.

Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

İlaç : Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

Ester : Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.

Kimya : Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Anyon : Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

Fosfat kayası : Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı.

Fosfat örtme : Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan fosfat örtüsüyle örtme işlemi. fosfatlama diye de bilinir.

 

Fosfat örtü : Fosfat örtme işlemi sonucu, demir ve çelik yüzeyi örten örtü kat.

Fosfat translokaz : Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki H2PO4 veya HPO4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık OH- veya 2H+’nin matriksten sitoplazmaya geçmesini sağlayan taşıma sistemi.

Fosfataz : Bir substrattan hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim grubu. Bir molekülden hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim. Bir molekülden fosfat esterlerini hidrolizle ayıran enzim grubu.

Fosfataz test : Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.

Fosfatazemi : Kanda alkalen fosfataz bulunması.

Fosfatemi : Kanda aşırı fosfat bulunması.

Fosfatidik asit : Gliserolün bir karbonuna fosforik asit, diğer iki karbonuna yağ asitlerinin ester bağıyla bağlanması sonucu oluşan fosfolipitlerin yapısındaki ana madde. Gliserolün bir karbonuna fosforik asit, diğer iki karbonuna yağ asitlerinin ester bağıyla bağlanması sonucunda oluşan gliserofosfolipitlerin yapısındaki ana madde.

Fosfatidiletanolamin, pe : Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak etânolamin taşıyan bir fosfolipit. Sefalin. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak etanolamin taşıyan bir fosfolipit, kefalin.

Diğer dillerde Fosfat anlamı nedir?

İngilizce'de Fosfat ne demek? : n. phosphate

Fransızca'da Fosfat : phosphate [le]

Almanca'da Fosfat : n. Phosphat

Rusça'da Fosfat : n. фосфат (M)