Fotoakım nedir, Fotoakım ne demek

Fotoakım; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Fotoelektrik olayından elde edilen akım

Fotoakım kısaca anlamı, tanımı:

Foto : Fotoğraf. Işık.

Fotoelektrik : Işığın etkisiyle elektrik üretme. Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Akım : Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Debi.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Diğer dillerde Fotoakım anlamı nedir?

İngilizce'de Fotoakım ne demek? : photocurrent