Four quadrant multiplier türkçesi Four quadrant multiplier nedir

  • Dört dördünlü çarpıcı.
  • Dört bölgeli çarpıcı.

Four quadrant multiplier ingilizcede ne demek, Four quadrant multiplier nerede nasıl kullanılır?

Four : Sıkı. Dördü. Dörtlü. Dört. 4. Dörtlü takım. Kravat. Dört rakamı 4. Kare. Sağlam.

Quadrant : Dördün. Dörtlük aracı. Dörttebirlik. Çemberin dörtte biri. Oktant (astronomi terimi). Çeyrek. Dörtlük. Dörtgen bölümlü. İletki. Çeyrek düzlem.

Multiplier : Çarpıcı. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çarpan. Çoğaltıcı. Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır. Çoğaltan.

Two quadrant multiplier : İki dördünlü çarpıcı.