Frenk nedir, Frenk ne demek

Frenk; Tiyatro, tarih, Gösteri, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse
  • Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Büyük anahtar.

Tiyatro'daki anlamı:

Çoğu kez Rum'dur. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Avrupalı gibi giyinir, "ç" ve "ş" leri doğru söyleyemez. Kimi doktor, kimi iş adamı, kimi kez de terzidir.

Tarih terimi olarak anlamı:

Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad.

Teknik terim anlamı:

Rum ya da tatlısu Frengi; doktor, eczacı meyhaneci, terzi ya da tecimendir. Yabancı sözcüklerle dolu bozuk bir Türkçe konuşur.

Frenk hakkında bilgiler

Frenk veya Efrenç, Osmanlıda Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verilen ad. Sözcüğün kökeni muhtemelen, 6. yüzyılda Galya'yı fetheden Cermen halkı Franklara dayanır. Galya eyaleti günümüz Fransa'sını ve kısmen Batı Almanya, Belçika ve Kuzey İtalya'yı kapsıyordu. Batılı dillerde Franco- öneki "Fransa'ya veya Fransızlara dair" anlamına gelir. Örneğin Atatürk, Batı modelini örnek alan uygulamaları, Fransız sekülerizmini (laiklik) modern Türkiye'ye adapte etmesi vs. gibi nedenlerle Batılı kaynaklarda zaman zaman francophile (Fransızsever) olarak adlandırılır. Frenk kavramı Osmanlıda Bizans Ortodoks Hristiyanlığı ile Batı Katolik Hristiyanlığı arasındaki rekabet ve mücadeleden doğmuş olan bir kavramdır. Rumlar "Frankoi" dedikleri Batılılardan haz etmezlerdi. Bu gün bile bu durumun etkilerini görmek mümkündür. Geçmişten örnek vermek gerekirse 1870'li yıllarda Anadolu'da seyahat eden İngiliz yazar Palgrave "Frenk" kelimesinin bir nefret kavramı olarak Müslümanlara Rumlardan geçtiğini ifade etmiştir. Anadolu'da bir Rum köyünü ziyaret eden Palgrave, köyün önde gelen Rumlarından birisi ile görüşmesi için rehberlik eden köylünün kendisinin de Rumca bilmesine aldırmadan "Efendimiz, bir Frenk köpeği geldi, sizi görmek istiyor." şeklinde seslendiğini işitmiştir. Bu duruma pek içerleyen Palgrave şu ifadeyi kullanmıştır; "Türklerden bağımsızlıklarını almalarına o kadar yardım ettiğimiz bu ırkın dilinde biz Batılıların adı olarak Frenk köpeği teriminden başka kelime yoktur". Türk tiyatrosunda Frenk olarak bilinen karakter, "ç" ve "ş"leri düzgün telaffuz edemeyen, Avrupai giyinen bir kişidir. Genellikle doktor, eczacı, terzi ya da tüccardır. Bu rol geçmişte daha çok Rum oyuncular tarafından oynanırdı.

 

Frenk anlamı, tanımı

 

Fren : Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma

Frenk elması : Domates.

Frenk ocağı : Maltız.

Frenk patlıcanı : Domates.

Frenkçe : Fransızca. Frenklere özgü olan. Avrupalı gibi.

Frenkel aşısı : Sağlıklı sığırların dil epitel hücresi kültürlerinden hazırlanan ölü şap aşısı.

Frenkelia : Kist oluşturan bir koksidiya cinsi.

Frenkgöreği : Büyük anahtar.

Frenkleşme : Frenkleşmek işi.

Frenkleştirme : Frenkleştirmek işi.

Frenk asması : Asmagillerden, sonbaharda yaprakları güzel bir renk alan süs sarmaşığı (Ampelopsis).

Frenk çileği : Kokusuz, kırmızı iri meyve veren bir tür çilek.

Frenk gömleği : Yakası kravat takmaya uygun, çoğu uzun kollu, ceket veya yelek altına giyilen erkek gömleği.

Frenk inciri : Kaktüsgillerden, yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitki, firavun inciri, Hint inciri (Opuntia ficus-indica). Bu bitkinin kalın, dikenli kabuğu olan tatlı yemişi.

Frenk lahanası : Ceviz büyüklüğünde bir tür lahana, Brüksel lahanası (Brassica oleracea gemmifera).

Frenk maydanozu : Maydanozgillerden, salata ve salçalarda kullanılan bodur ve güzel kokulu bir bitki.

Frenk menekşesi : Turpgillerden, çiçekleri güzel kokulu bir tür süs bitkisi (Hesperis).

Frenk üzümü : Taşkırangillerden bir çalı (Fibes nigrum). Bu bitkinin genellikle şurubu yapılan, uzun salkım biçiminde, taneleri ufak, kırmızı ve mayhoş yemişi.

Frenkleşmek : Frenge benzemek, Frenk gibi davranışlarda bulunmak.

Frenkleştirmek : Frenklere özgü yaşayış tarzı kazandırmak.

Frenklik : Frenk gibi davranma.

Diğer dillerde Frenk anlamı nedir?

Osmanlıca Frenk : efrenç