Front line türkçesi Front line nedir

  • Ön çizgi.
  • Cephe.
  • İleri hat.
  • Cephe hattı.

Front line ingilizcede ne demek, Front line nerede nasıl kullanılır?

Front : Önde gelen. Yaygın ve etkin politik hareket. Tavır. Hareket. Öndeki. Önde yer alan. Önle ilgili. Çehre. Karşı olmak. Maske.

Line : Sıralamak. Kaplamak. Çizgi. Askı halatı. Oyun alanının sınırlarını belirten boyalı şerit. Tenis, futbol, bilgisayar, bilişim, masa tenisi, sinema, televizyon, voleybol alanlarında kullanılır. Oyun alanını bölen, sınırlayan, belirleyen boyadan şerit. Dizmek. İçini kaplamak. Doldurmak.

Front line state : Cephe ülkesi.

Front and rear : İleriye ve arkaya doğru en uzak olan bölüm. Ön ve arka.

Front axle : Ön dingil. Bağımlı askı düzenlerinde ön tekerlekleri birbirine bağlayan ve aracın ön bölümünü taşıyan dingil. Ön aks. Öndingil.

Front bench : Ön sıralar. Avam kamarasında bakanlar sırası.

İngilizce Front line Türkçe anlamı, Front line eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Front line ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Front : Tavır. Paravana. Hareket. Yüz. Ön. Öndeki. Cüret. Bakmak. Yaygın ve etkin politik hareket. Önderlik etmek.

Facade : Binanın caddeye bakan tarafı. Yanılsama. Binanın ön yüzü. Bina yüzü. Bina cephesi. Binanın ön cephesi. Yanıltıcı. Yüz. Ön cephe. Fasat.

 

Aspect : Görünüm. Yüz ifadesi. Yön. Cephesi. Yönü. Hal. Açı. Görüş. Baktığı yön.

Frontispiece : Kitabın başındaki resimli ve süslü sayfa. Yüz. Binanın yüzü. Kitabın başındaki resimli sayfa. (kitabın başındaki) resimli veya süslü sayfa.

Aspects : Bakım. Görüş. Çehre. Görünüş. Yön. Tavır. Hal. Bakış açıları. Görünüm.

Frontages : Yüz. Cephe uzunluğu. Arsanın göle bakan tarafı. Ön cephe. Arsanın sokağa bakan tarafı. (bina) cephe. Arsanın yola bakan yüzü. Önyüz. Bina ile yol arasındaki arsa.

Battle front : Çarpışma cephe hattı. Savaş cephesi.

Frontline : Eğimli yüksek tavanlı. İki farklı pozisyon arasındaki sınır (savaşta, politikada, vs.). (futbol) bir takımın çizgi hakemi (spor) ön taraf en uzak yerde oynayan oyuncular.

Building line : Yapı çizgisi. Bir yerbölümün önyüzünden ya da kenarlarından belli bir uzaklıkta bulunan ve yasal olarak ondan daha ilerde yapıya izin verilmeyen varsayımsal çizgi. Önyüz çizgisi. İnşaat hattı. Ön yüz çizgisi. Bir yapının ön yüzünün bir yola ya da yaya kaldırımına ne ölçüde yakın olabileceğini belirleyen sınır çizgisi.

Side : Kemer ve teknelerin, menteşede birbirine bağlanan yanları. Taraftar. Yanındaki. Bilgisayar, jeoloji alanlarında kullanılır. Takım. Kıvrım kanatları. İkincil. Kenar. Desteklemek. İkinci derecede.

Front line synonyms : exposure, battlefront, fronts, front facade, ground line, exposures, frontage, frontispieces.