Frowsy türkçesi Frowsy nedir

Frowsy ingilizcede ne demek, Frowsy nerede nasıl kullanılır?

Frowsier : Kılıksız. Hırpani. Taranmamış. Pasaklı. Dağınık.

Frowst : Basık hava. Havasız ortam.

Frowstier : Küf kokulu. Havasız. Basık.

Frowstiest : Havasız. Basık. Küf kokulu.

Frowsty : Basık. Küf kokulu. Sıkıcı. Havasız.

Froward : Dik başlı. İnatçı. Ters. Serkeş. Asi. Dik kafalı. Aksi.

Frown down : Kaşını çatmak. Kaşlarını çatmak. Kaş çatmak. Hoşnutsuzluğunu göstermek.

Frown upon : Uygun görmemek. Razı olmamak. Karşı çıkmak. Onaylamamak.

Frown on : Uygun görmemek. Razı olmamak. Uygun bulmamak. Onaylamamak. Karşı çıkmak. Soğuk bakmak (bir şeyi yapmaya vb). Menetmek.

Frowned : Somurtmak. Hoşgörmemek. Kaş çatma. Hoşnutsuzluk belirten bakış. Kaş çatmak. Kaşını çatmak. Kaşlarını çatmak. Surat asmak. Alın çatmak. Sinir olma.

İngilizce Frowsy Türkçe anlamı, Frowsy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Frowsy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Filthy : Çepelli. Çok pis. Pis. Kaba. Müthiş. Müstehcen. Mundar. Aşırı. İğrenilecek derecede pis.

Imbecile : Ahmak. Budala. Geri zekalı. Aptal. Gerizekalı. Alık. Embesil. Ebleh. Bön.

 

Dowdiest : En pasaklı.

Frowzier : Basık. Kötü kokulu. Küf kokulu. Pis.

Disconnected : Turasız. Ayrılmış. Bağlantısız. Bağlantısı kopmuş. İyi planlanmamış. Kopuk. Kesilmiş. Tutarsız. Durdurma.

Dirtiest : Muzur. En kirli. Fırtınalı. Müstehcen. Edepsiz. İğrenç. Terbiyesiz. Ahlaksız. Aşağılık.

Bedraggled : Üstü başı darmadağınık. Köhnemiş. Çamurlu. Kirlenmiş. Yıkık dökük. Bakımsız. Çamurlanmış. Pejmürde.

Decentralized : Merkezsizleştirilmiş. Merkezde olmayan. Yerinden yönetimli. Ademi merkezi. Paylaştırılmış. Ademi merkeziyetçi. Dağıtılmış. Özeksiz. Merkezden çekilmiş (ayrıca 'decentralised').

Diffuse : Dağılma. Gereksiz ayrıntılı. Yaygın. Nüfuz etmek. Dökmek. Yaymak. Dağılmak. Neşretmek.

Blowsy : Giyinişi düzensiz veya dağınık. Ciltte kırmızılık. (britanya ingilizcesi) dağıtılmış. Kırmızı suratlı (blowzy olarak da yazılır). Düzensiz. Kırmızı suratlı. Darmadağınık.

Frowsy synonyms : hard favored, dobby, disheveled, dirties, desultory, dirtied, daggy, beastlier, dowdyish, befouled, butters, down at the heel, foul, draggletailed, diffusely, graceless, dirtier, baggy, cornball, uncombed, slovenly, dirty, goon, cretin, dishevelled, scraggly, frowzy, cruddy, a button short, dowdier, disjointed, dingy, imbeciles.

Frowsy zıt anlamlı kelimeler, Frowsy kelime anlamı

Tidy : Derleyip toplamak. Epey. Derli toplu. Temizlemek. Tertip. Düzenli. Toparlamak. Ivır zıvır kutusu. Çöp sepeti. Çok.