Frustrations türkçesi Frustrations nedir

Frustrations ile ilgili cümleler

English: After years of frustrations, finally all my effort had been repaid.
Turkish: Yıllar süren hüsranlardan sonra, nihayet çabalarım meyve verdi.

Frustrations ingilizcede ne demek, Frustrations nerede nasıl kullanılır?

Give vent to frustration : Hayal kırıklığını belli etmek. Hüsranını açıkça göstermek.

Frustration : Önleme. Engelleme. Set çekilme. Eziklik. Hayal kırıklığı. Bozma. Boşuna uğraşma. Düş kırıklığı. Sinir bozucu şey. Hüsran.

Frustrating : Mani olan. Engelleyen. İşi bozan. Boşuna. Sinir bozucu. Faydasız. Asap bozucu. Beyhude. Engelleyici. Boşa çıkarma.

Frustratingly : Sinir bozucu bir biçimde. Yararsızca. Engelleyici bir şekilde. Ağırlaştırıcı bir şekilde. Hüsrana uğratan bir şekilde.

Frustrative : Engelleyici. Ketleyici.

Frustrate : Hayal kırıklığına uğratmak. Hüsrana uğratmak. Düş kırıklığına uğratmak. Boşa çıkarmak. Bozmak. Ket vurmak. Yıldırmak. İşini bozmak. Engel olmak. Kösteklemek.

Frustrated : Boşuna didinmiş. Amacına ulaşamamış. İstekleri gerçekleşmemiş. Bıkmış. Boşa çıkmış. Engellenmiş. Ket vurulmuş. Hüsranı yansıtan. Yılmış. Sinirli.

 

Frustratedly : Hüsran dolu bir biçimde. Yılmış bir şekilde.

Be frustrated : Hüsrana uğramak.

Frustrates : Ket vurmak. Önlemek. İşini bozmak. Set çekmek. Engellemek. Sinirlerini bozmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Yıldırmak. Kösteklemek. Engel olmak.

İngilizce Frustrations Türkçe anlamı, Frustrations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Frustrations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Containment : Polis kordonu ile çevirme. Tutma. İçerme. Düşman güçlerinin yayılmasını önlemeyi hedefleyen askeri manevra. Sınırlama. Çevreleme politikası. Kapsama.

Bungles : Becerememek. Aptalca hatalar yaparak bir şeyi becerememek. Büyük hata. Karışıklık. Berbat etme. Beceriksizlik. Bozmak. Acemice iş. Acemice iş yapmak.

Disillusioning : Düş kırıklığına uğratmak. Gerçekleri göstermek. Hayalden kurtarmak. Hayal aleminden çıkarmak. Yanlış bir düşünceden kurtarmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Gözünü açma. Gözünü açmak.

Disillusionments : Gözünü açma. Gerçekleri görmesini sağlama. Gözü açılma. Gözünün açılması. Artık gerçekleri anlama.

Hindrances : Ayak bağı. Mani. Engel. Handikaplar.

 

Crackdown : Sıkı önlem. Baskı. Yasaklama. Kısıtlama.

Containments : İçerme. Kapsama. Tutma.

Letdown : Azalma. İrtifa kaybı. Alçalma.

Circumvention : Kanunun boşluklarından yararlanma. Aldatma. Tuzağa düşürme. Desise. Hilecilik. Atlatma. Atlatıp kurtulma. Sahtekarlık. Hile.

Annulment : Yürürlükten kaldırma. Bozma (yasa veya yargı veya sözleşme vb'ni). Iskat. Feshetme. Yokarma. Evliliğin iptali. Kaldırma. Fesih.

Frustrations synonyms : bungle, anticlimaxes, detention, circumventions, disenchantment, anticlimax, frustration, breaking, cancellations, blocking, defeat, disillusionment, corruptions, disillusions, disillusion, mares nest, avoiding, comedowns, blocking up, contusion, hindrance, detentions, nonevent, embanking, nonevents, discouraging, conversion, corruption, corrupting, cancellation, disappointment, breakings, detainment.

Frustrations zıt anlamlı kelimeler, Frustrations kelime anlamı

Encouraging : Teşvik edici. Cesaret verici. Yüreklendirici. Teşvik etme. Cesaretlendirici. Umut veren. Suça yataklık etmek. Ümit verici. Özendirici. Umut verici.

Permissive : İzin verici. Fazla müsamahakar. Aşırı hoşgörülü. Seçmeli. Hoşgörülü. Aşırı müsaadekar. İzin veren. Liberal. İsteğe bağlı. Müsamahakar.