Functional türkçesi Functional nedir

 • İş görür.
 • Pratik.
 • Ameli.
 • Kullanışlı.
 • İşlevsel.
 • Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan.
 • Görevsel.
 • Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Görevci.
 • Görevini yapar.
 • Fonksiyonel.

Functional ile ilgili cümleler

English: It looks like Google deprecated that functionality.
Turkish: Görünüşe göre Google o özelliği artık kullanmıyor.

English: I think everything is functional.
Turkish: Her şeyin işlevsel olduğunu düşünüyorum.

English: Many software companies offer free versions of their products, albeit with limited functionality.
Turkish: Bir çok yazılım şirketi, işlevselliği sınırlı olsa da, ürünlerinin ücretsiz versiyonlarını sunuyorlar.

English: One of the people I know in real life was trying to come up with a glove to increase your brain's functionality in taste, touch etc. I told him he was nuts but he still thinks it is the best thing since sliced bread!
Turkish: Gerçek hayatta tanıdığım kişilerden biri tad ve dokunmadaki işlevselliğini artırmak için bir eldivenle geliyordu.Ona deli olduğunu söyledim ama o hâlâ dilimlenmiş ekmekten beri en iyi şey olduğunu düşünüyor.

English: Application developers decided to use a functional programming language.
Turkish: Uygulama geliştiricileri bir fonksiyonel programlama dili kullanmaya karar verdi.

 

Functional ingilizcede ne demek, Functional nerede nasıl kullanılır?

Functional accounting : İşlevsel muhasebe. Uygulamalı muhasebe. Sorumluluk muhasebesi. Görevsel muhasebe. Fonksiyonel muhasebe. Tatbiki muhasebe.

Functional adequacy : Bir kentin yeni oluşturulan alanlarında yürütülmesi istenen eylemler için, ışık, oyun alanı, yeşil alan vb. koşulların var olup olmadığını belirten ölçü. İşlevsel elverişlilik.

Functional analysis : İşlevsel çözümleme. İşlevsel çözüm. Kimi değişiklikler nedeniyle oluşan yeni halk kültürü düzeninin sayılama yöntemi yardımıyla açıklanması işlemi, bk. işlev, işlevsel okul, işlevsel tümgeler. Fonksiyonel analiz. İşlevsel analiz.

Functional and adynamic ileus : Fonksiyonel ve adinamik bağırsak tıkanması. Bağırsak felci.

Functional anthropology : Konusunu oluşturan olayları işlevsel açıdan inceleyen insanbilim türü. bk. işlevsel halkbilim, işlevsel budunbilim. İşlevsel insanbilim.

Functional design : İşlevsel tasarım.

Functional budget : Fonksiyonel bütçe. İşlevsel bütçe. Devlet gelirlerinin; eğitim, sağlık gibi alanlara nasıl dağıtılacağını öngören bütçe.

Functional diagram : İşlevsel çizenek. İşlevsel şema. Görev şeması. Fonksiyon şeması. İşlevsel diyagram.

 

Functional character : İşlevsel karakter.

Functional consolidated budget expenditure : Karşıladığı hizmet türüne göre tanımlanmış (sınıflandırılmış) bütçe harcamaları. İşlevsel konsolide bütçe harcamaları.

İngilizce Functional Türkçe anlamı, Functional eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Functional ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Appl : Uygulamaya konulmuş veya kullanılmış. Uygulanmış.

Helpful : Faydalı. Yararlı. Yardımsever. Yardımcı.

Operable : Uygulanabilir. Çalıştırılabilir durumda. Çalıştırılabilir. İşletilebilir. Çalışılabilir. Ameliyat edilebilir. Operabl.

Utilitarian : Faydacı kimse. Çıkarcı. Faydacıl. Faydalı. Faydacı. Yararcıl. Yararcı. Yarar güden.

All purpose : Çok maksatlı. Çok yönlü. Çok amaçlı. Her amaca uygun.

Handier : Yararlı. Kolay kullanımlı. Elinden her iş gelen. Hazır. Hünerli. Eli işe yatkın. El altında. İşe yarayan.

Purpose : Kararlılık. Kastetmek. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Mesaj (hikaye). Niyet etmek. Gaye. Maksat. Erek. Niyetinde olmak. Yasan.

Applied : Kılgısal. Tatbiki. Uygulanmakta olan. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Uygulamalı. Kılgılı.

Applicatory : Uygulamalı.

Available : Müsait. Yararlanılır. Kullanılabilir. Boşta. Elde edilebilir. İşe yarar. Meşgul değil. Eldeki. Geçerli.

Functional synonyms : hardheaded, role, actives, useful, of value, all duty, handy, banausic, function, serviceable, commodious, physiological, manageable, amelia, exercitation, applicative, active, general purpose, businesslike, convenient, operational, use, handiest, structural.

Functional zıt anlamlı kelimeler, Functional kelime anlamı

Unserviceable : Faydasız. Kullanılmayan. Yararsız. Kullanım dışı. İşe yaramaz. Hizmete elverişsiz. Gayrifaal. Yaramaz. Kullanılamaz. Kullanışsız.

Nonfunctional : İşlevsiz. Göstermelik. İşlevsel olmayan. Çalışır durumda olmayan. Fonksiyonel olmayan.

Organic : Canlı. Yapısal. Doğuştan. Organlara ait. Uzvi. Organik. Kökeni bitkisel ve hayvansal olan (özdek). Hidrokarbon zinciri veya halkası taşıyan maddeler. Örgütsel. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Functional ingilizce tanımı, definition of Functional

Functional kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Official. Pertaining to, or connected with, a function or duty.