Functioned türkçesi Functioned nedir

 • Çalışmak.
 • İşlevini yerine getirmek.
 • İşlev.
 • İş görmek.
 • Fonksiyonlarını yerine getirmek.
 • Çalışmak (makine).
 • Görev yapmak.
 • İşlev görmek.
 • İşlemek.
 • Fonksiyon.
 • Faaliyette bulunmak.
 • Fonksiyonunu yerine getirmek.

Functioned ingilizcede ne demek, Functioned nerede nasıl kullanılır?

Malfunctioned : Arıza yapmış. Arızalı. Arızalanmış.

Function as : İşlevini görmek. Olarak işlevini yerine getirdi. Olarak kullanıldı. Olarak hareket etti. Olarak çalıştı.

Function bounded below : Alttan sınırlı fonksiyon.

Function category : İşlev kategorisi.

Function check : İşlev hatası.

Function of several variables : Çokdeğişkenli fonksiyon.

Function generator : Fonksiyon jeneratörü. İşlev üreteci.

Function keyboard : İşlev klavyesi.

Function patent : Görev bulgusu. Bilinen bir aracın, yeni bir teknik görev için kullanılır duruma getirmesiyle ilgili bulgu.

Function of bounded variation : Sınırlı değişimli işlev. Sınırlı değişimli fonksiyon.

İngilizce Functioned Türkçe anlamı, Functioned eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Functioned ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Utility : Yardımcı program. Kamu hizmet kuruluşu. Bilgisayar, bilişim, iktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yararlık. Yardımcı yazılım. Bir gözlem ya da ölçme aracının kullanılma ve yararlanmaya elverişlilik düzeyi. Herhangi bir ekin öğesinin herhangi bir insan isteğini karşılama özelliği. Maksada uygunluk. Yarar. Yararlı olma.

 

Discourse : Vaız. Söylev vermek. Tez. Ciddi ve ayrıntılı bir şekilde yazmak. Söylemek. Konuşma. Ayrıntılı bir şekilde konuşmak. Üzerinde durmak. Konuşmak.

Cultivate : Toprağı işlemek. Yetiştirmek. Dostluğunu ilerletmek. Geliştirmek. Tarlayı sürmek. Ekmek. Beslemek. Ekip biçmek. Kazanmaya çalışmak.

Transacting : Muamele görmek. Yapmak. İş yapmak. Bitirmek. Yapıp bitirmek. (iş) görmek. Muamele yapmak. İşlem yapmak. Görmek (iş).

Isometry : Aynı çapa sahip olma. standart ya da bir bütünün büyüdüğü oranda bir kısmının da büyümesi. Ölçüde eşitlik. İzometri. Eşölçüm. Eş ölçü. Ölçü eşitliği.

Commits : Teslim etmek. Emanet etmek. Suç işlemek. Söz vermek. Adamak. Önermek. Vaat etmek. Komisyona sunmak.

Usefulness : Hayır. Yarar. Kullanışlılık. Faydalı olma. Yararlılık. Fayda. İşe yararlık. Faydalılık. Yararlık.

Kronecker delta : Kronecker simgesi.

Functional : İş görür. Görevsel. Fonksiyonel. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görevci. Görevini yapar. Ameli. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan. Pratik. Kullanışlı.

 

Attempt : Yeltenmek. Kalkmak. Kalkışma. Girişim. Denemek. Girişimde bulunmak. Deneme. Teşebbüs.

Functioned synonyms : mathematical relation, metric function, raison d'etre, man, officiate, mathematical function, discourses, function, farm, operator, brands, purpose, endeavors, exponential, catch, farms, threshold function, inverse function, engrave, serve the purpose, answer the purpose, map, multinomial, brand, labor, commit, endeavor, transact, transacts, discoursed, role, discoursing, be engaged in.

Functioned zıt anlamlı kelimeler, Functioned kelime anlamı

Uselessness : Yaramazlık. İşe yaramazlık. İşlevsizlik. Yararsızlık. Faydasızlık. Kullanışsızlık. Boşunalık. Hayırsızlık.

Functional : İşlevsel. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ameli. İş görür. Görevci. Görevini yapar. Fonksiyonel. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan. Görevsel. Pratik.

Inutility : Yararsızlık. Faydasızlık.

Functioned antonyms : nonfunctional, malfunction.