Funeral türkçesi Funeral nedir

Funeral ile ilgili cümleler

English: At lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
Turkish: Bugün öğle yemeği vakti, ailedeki bir cenaze nedeniyle alışıldık restoranımız kapalıydı.

English: Have a proper funeral for the body so that the soul can reach to heaven.
Turkish: Vücut için uygun bir cenaze yap böylece ruh cennete ulaşabilir.

English: He composed a funeral march for his own funeral.
Turkish: Kendi cenazesi için bir cenaze marşı besteledi.

English: Ali left the cemetery before Mary's funeral was over.
Turkish: Ali Mary'nin cenaze töreni bitmeden mezarlıktan ayrıldı.

English: I have a funeral to attend.
Turkish: Katılacak bir cenazem var.

Funeral ingilizcede ne demek, Funeral nerede nasıl kullanılır?

Funeral ceremony : Cenaze merasimi. Cenaze töreni.

Funeral chapel : Cenaze evi.

Funeral dinner : Ölü sahipleri, akrabalar ya da komşular tarafından ölenin canı için cenaze törenine katılanlara, din adamlarına ve yoksullara verilen yemek. akrabalar ya da komşular tarafından ölenin ailesine belirli bir süre verilen yemek. Ölü yemeği. Cenaze yemeği.

Funeral director : Cenaze müdürü. Cenaze kaldırıcısı. Cenazeci. Cenaze levazımcısı.

 

Funeral expenses : Cenaze masrafları. Cenaze giderleri. Defin masrafları.

Funeral procession : Cenaze alayı. Cenaze yürüyüşü.

Funeral home : Ölülerin yıkandığı bina. Ölü evi. Cenaze evi. Cenaze töreni yapılan yer.

Funeral rites : Cenaze töreni. Cenaze alayı.

Funeral urn : Ölünün küllerinin saklandığı kap.

Funeral speech : Cenaze konuşması.

İngilizce Funeral Türkçe anlamı, Funeral eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Funeral ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Affair : Maslahat. Olay. Gönül macerası. Hal. İlişki. Şey. Konu. Aşk ilişkisi. Mesele.

Drawback : Engel. İhraç primi. Bir maldan, o malı oluşturan maddelerden, bunların yapılmasında kullanılanlardan, girişte alınan vergilerin bir bölüğünü ya da tümünün, o malın çıkışında geri verilmesi yöntemi. bu kurala göre geri verilen verginin niceliği. Sakınca. Bir ülkeye giren mallardan alınan gümrük vergisinin o malların tekrar yurt dışına çıkarılmalarında iyelerine geri verilmesi. dışa satım sırasında, malın tumdegerine girmiş bulunan vergilerin önceden belirlenen oranlara uygun olarak dışa satımcıya geri verilmesi. Gümrük, ekonomi alanlarında kullanılır. Çekince. Zorluk. Vergiden geri verme. Ayakbağı.

Problem : Muamma. Mesele. Bilinmez. Merak konusu. Sorunlu. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Dava. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum. bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum.

Interment : Toprağa verme. Ölü gömme. Defnetme. Gömme (ölüyü).

 

Embedment : İçine koyma. Ankraj. Sıkıca yerleştirme. Saklama. İçine yerleştirme. Gizleme.

Sum : Netice. Adet. Matematik problemi. Öz. Esas. Miktar. Tutar. Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu nicelik. Toplama. Toplamak.

Corteges : Kafile. Tören alayı. Merasim alayı. Alay. Maiyet. Kortej.

Difficulties : Zorluk. Müşkülat. Güçlük. Sıkıntı. Külfet. Engel. Zorluklar. Güçlükler. Meşakkat.

Burial : Toprağa verme. Ölü gömme.

Difficulty : Pürüz. Sıkıntı. İtiraz. Gedik. Meşakkat. Güçlük. Engel. Külfet. Zorluk.

Funeral synonyms : funeral church, ceremonial occasion, funeral parlour, sky burial, obsequy, dead room, epicedial, burial service, funeral rites, embedding, exequy, ceremonial, funeral ceremony, drawbacks, questions, concern, sepulture, buried, implantation, problems, mortal remains, case, trouble, funeral service, burials, embeddings, business, cankerworm, entombment, burying, funeral chapel, funeral parlor, entombments.

Funeral ingilizce tanımı, definition of Funeral

Funeral kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, funeral rites, honors, or ceremonies. Burial. Used at the interment of the dead. Obsequies. Per. taining to a funeral. The solemn rites used in the disposition of a dead human body, whether such disposition be by interment, burning, or otherwise. Formerly used in the plural. Esp., the ceremony or solemnization of interment.