Futileness türkçesi Futileness nedir

Futileness ingilizcede ne demek, Futileness nerede nasıl kullanılır?

Futile attempt : Nafile uğraş.

Futile : Abes. Nafile. Boş. Sonuçsuz. Faydasız. Beyhude. Anlamsız. Boşuna. Akim. Yararsız.

Futilely : Boş yere. Etkisiz bir biçimde. Faydasız bir şekilde. Umutsuz bir biçimde. Yararsız bir şekilde.

İngilizce Futileness Türkçe anlamı, Futileness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Futileness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abyss : Yerde bulunan, çok derin ve dipsiz kuyu. Derinlik. Dipsiz gibi görünen yer. Dibi olmayan çukur. Cehennem. Hufre. Uçurum. Varta.

Dud : Bozuk. Fiyasko. İşe yaramaz kimse. Başarısız kimse. Sahte. Karşılıksız çek. Patlamayan mermi. Dandik. İşe yaramaz şey.

Blank : Boş. Sayıyı önlemek (spor terimi). Açık yer. Yazısız kağıt. Sövmek. Boş kağıt. Feshetmek. Silmek.

Bomb : Bombardıman etmek. Fiyasko ile sonuçlanmak. Fiyasko. Bombalamak. Bomba atmak. Başarısızlığa uğramak. Volkanik bomba. Atom bombası. Külçe halinde magmadan koparılıp püskürme ile fırlatılan ve havada döne döne yuvarlak, elipsi biçimini almış lav parçası.

 

Vainness : Gurur. Kibirlilik.

Inexpediency : Faydalı olmama. Uygunsuzluk. Yersizlik. Gereksizlik. Münasebetsizlik.

Insignificance : Anlamsızlık. Manasızlık. Önemsizlik. Ehemmiyetsizlik.

Pitifulness : Hazinlik. Acınacak durum. Zavallılık.

Drossiness : Değersiz olma durumu. Metallilik. Metal temelli olma durumu.

Uselessness : Faydasızlık. Kullanışsızlık. Boşunalık. İşlevsizlik. İşe yaramazlık. Yaramazlık. Hayırsızlık.

Futileness synonyms : insignificancy, blankness, stealthiness, abysm, paltriness, unadvisableness, fecklessness, abortions, pointlessness, abortion, abortiveness, croppers, cheapness, idlesse, defections, ineffectiveness, futility, ductility, bankruptcies, cropper, blanking, failings, indecisiveness, area, closeness, clinker, triviality, sneakiness, black out, defection, collapse, shoddiness, blanker.

Futileness zıt anlamlı kelimeler, Futileness kelime anlamı

Openness : Açık sözlülük. Gizlilikten kaçınma. Tarafsızlık. Aleniyet. Açıklık. Genişlik.

Futileness antonyms : unmalleability.