Göbele nedir, Göbele ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Piç.

Uzun müddet sürülmemiş tarla.

Hizmetçi.

Göbele tanımı, anlamı

Göbe : Yağda ya da saçta pişirilen sulu hamurdan yapılmış yağlı ya da yağsız ekmek

Göbel : Kimsesiz, başıboş çocuk. Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılmış olan toprak tepecikler. Yaramaz çocuk.

Fos göbelek : Yenmeyen mantar.

Göbeleyh : Yenilen bir çeşit mantar.

Gök göbelek : Ham, olmamış şey.

Göbelek : Rengi siyah beyaz veya bej beyaz olan, kurutulabilen, yenebilen bir tür şapkalı mantar.

Göbelez : Köpek yavrusu.

Hizmetçi : Hizmet gören kimse. Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın.

Sürülme : Sürülmek işi. Piyasaya çıkarılma.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

Müddet : Süre.

Tarla : Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. Deniz hayvanlarının çok olduğu yer.

Sürü : Evcil hayvanlar topluluğu. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Yönlendirilebilen insan topluluğu.

Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı.

Piç : Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk, haramzade, veledizina. Terbiyesiz, arsız çocuk. Kalleş, kurnaz, kötü niyetli kimse. Bir bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filiz. Her şeyin küçüğü, büyüğü ile aynı nitelikte olmayan. Babası belli olmayan çocuk.

 

Diğer dillerde Göbekli kömür anlamı nedir?

İngilizce'de Göbekli kömür ne demek ? : cored carbon